Mo Industripark AS

Oppdatering: Norges største datasenter åpnet i Mo Industripark

Del

Bitfury, et av verdens ledende teknologiselskap innen blockchain teknologi, valgte Mo i Rana for etablering av sitt nye energieffektive datasenter og investerer rundt 274 millioner kroner (35 millioner USD) i infrastruktur knyttet til datasenteret.

Fra dagens åpning av datasenteret i Mo Industripark
Fra dagens åpning av datasenteret i Mo Industripark

Administrerende direktør i Bitfury, Valery Vavilov annonserte nyheten på en pressekonferanse i Mo i Rana i dag. Bitfurys satsing i Norge vil i første omgang skape mer enn 30 lokale jobber og selskapet håper å ekspandere virksomheten sin ytterligere på sikt. Målt i kraftforbruk blir dette i nasjonal sammenheng den største datasentersatsningen hittil.

Strategisk viktig

På datasenterlokasjonen i Mo i Rana slapp Vavilov nyheten om at selskapet utvider driften sin til Norge og legger virksomheten til Mo Industripark. Han uttalte at Norge er et ekstraordinært land når det kommer til innovasjon og et viktig geografisk område for vekst for blokkjedeteknologien. Han berømmet i tillegg norske myndigheters fokus på å skape et fornuftig skattesystem som insentiverer utenlandske investorer.

– Bitfury er forpliktet til å redusere karbonavtrykk. Derfor er det strategisk viktig for oss å etablere datasenteret i Norge som har rik tilgang på fornybar kraft. Vi tror at blockchain-teknologien og kryptovaluta endrer verden vi lever i, fordi det vil gjøre livene enklere. Vi lever i en digital verden, men alt av verdi er fremdeles på papir. Det er fordi internett ikke ble laget for sikre transaksjoner. Blockchainteknologi og kryptovaluta er designet for dette formålet. Om vi kan bruke denne teknologien i årene fremover kan vi overføre verdiene våre, like enkelt som vi overfører informasjon. Om vi omregistrerer en bil, eller skifter eier på et hus kan det ta dager, uker eller måneder. Med denne teknologien kan verditransaksjoner gjøres på få minutter, forteller Vavilov


– I dag er bitcoin-blockchain den sikreste blockchain i verden, og sikkerheten omkring slike transaksjoner er svært viktig. Jeg takker for partnerskapet og håper at dette bare er begynnelsen. Vi åpner ikke bare et datasenter i Mo i Rana, men vi vil også starte et opplæringsprogram på blockchain og kryptovaluta, og forhåpentligvis starte implementering av blockchain i ulike sektorer av den norske økonomien. Norge er en optimal match for Bitfurys fokus på kreativitet, innovasjon og vekst. Vi ser frem til å identifisere nye kundeforhold og utforme produkter og løsninger de trenger for at bedriftene skal kunne driftes sikrere og mer effektivt.

Størst i Norge

Bitfury er bransjeledende på verdensbasis når det kommer til utvikling av reguleringer, standarder og «best practice» innen blockchainteknologien. Selskapet tilbyr en rekke tjenester knyttet til blokk-kjedeteknologi og bygger nå sitt nye datasenter hvorfra de tilbyr tjenester basert på denne teknologien. Datasenteret er foreløpig lokalisert på to ulike lokasjoner i Mo Industripark i Mo i Rana, den tredje største byen i Nord-Norge. Datasenteret blir det første i sitt slag i Norge, altså et datasenter basert på blockchainteknologien, og det hittil største målt i kraftforbruk.

Et av verdens mest energieffektive datasenter

Datasenteret er et av de mest energieffektive i verden, og strømforbruket vil være på 350 GWH årlig, noe som gjøre det til det største i Norge målt i kraftforbruk. Kraften er basert på 100 prosent fornybar vannkraft levert av Helgeland Kraft og kommer med opprinnelsesgaranti fra blant annet prisbelønnede Øvre Forsland kraftverk.

– Helgeland er en region med fornybar kraft. Dette gir oss et konkurransefortrinn når bedrifter med fokus på miljø leter etter nye lokaliteter. Vårt mål er at den fornybare kraften vi produserer lokalt, brukes på Helgeland slik at vi kan øke aktiviteten her. Vi er svært stolte over at Bitfury har valgt Helgeland Kraft som sin strømleverandør. At Bitfury har kjøpt opprinnelsesgarantier viser også at Bifury tar et viktig miljøansvar, sier markedssjef i Helgeland Kraft, Arild Markussen.

Bitfury tar i første omgang sikte på å ha mellom 30 og 35 lokale ansatte i Mo i Rana for å drifte datasenteret. 

Stort potensial i datasenter

Det finnes i dag flere datasentre i alle de andre nordiske landene bortsett fra Norge. Etablering av disse datasentrene har ført til store positive ringvirkninger for regionene de er etablert i.

Menon Economics, et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk, har i en rapport fra mai 2017 estimert at de økonomiske effektene av datasenter vil være store.

–Jeg vil gjerne understreke viktigheten av å utvikle ny industri og teknologi basert på grønn energi i Mo i Rana, med potensial til å skape vekst både av arbeidsplasser og innbyggere, uttaler ordfører i Mo i Rana, Geir Waage.

Bygger et digitalt kompetansemiljø i nord

Som et ledd i utviklingen av digital kompetanse, fremhever Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, at denne datasenteretableringen vil gi stor drahjelp i arbeidet med å bygge opp kompetansemiljø innen digitalindustrien i Nord-Norge.

– Vi mener at flere datasenteraktører og leverandører til denne industrien vil bli tiltrukket av et slikt miljø og bidra til å styrke regionen ytterligere, understreker han.

Ulriksen har lenge påpekt at nye teknologiske gjennombrudd og digitalisering vil endre store deler av vårt samfunn.

– Etableringen av Bitfury i Mo Industripark sammen med vår egen datasentersatsing gjennom selskapet Arctic Circle Data Center AS, samt vår Node-status i Toppindustrisenteret Digital Norway, vil bidra til å gi oss legitimitet på det digitale fagfeltet. Dette ståstedet skal selvsagt være en plattform for digitaliseringsarbeidet i Nord, avslutter Ulriksen.

Nøkkelord

Kontakter

Tonje Nermark
Leder for strategisk kommunikasjon og
samfunnskontakt
tlf +47 467 78 409
tonje.nermark@mip.no

Bilder

Fra dagens åpning av datasenteret i Mo Industripark
Fra dagens åpning av datasenteret i Mo Industripark
Last ned bilde
Valery Vavilov, Administrerende direktør i Bitfury
Valery Vavilov, Administrerende direktør i Bitfury
Last ned bilde

Om Mo Industripark AS

Mo Industripark AS
Mo Industripark AS
Postboks 500
8601 Mo i Rana

970 18 445http://www.mip.no

Om The Bitfury Group

  • The Bitfury Group er et verdensledende full-service blokkjedeteknologi selskap company og en av de største private infrastruktur tilbyderne i blokkjede økosystemet
  • Bitfury utvikler og leverer både software og hardware løsninger etterspurt av offentlige og private aktører, organisasjoner og individer som muliggjør sikker overføring av ressurser ved hjelp av blokkjede teknologi.
  • Bitfury er bransjeledende på verdensbasis når det kommer til utvikling av reguleringer, standarder og «best practice» innen blockchainteknologien
  • Selskapet har allerede datasenter på Island, i Canada og i Georgia. I tillegg har de en rekke kontorer i USA, Russland, Kina, Ukraina, Latvia og Nederland, hvor hovedkontoret ligger i sistnevnte

 

Om Mo Industripark

  • Nord-Norges største industripark med 2400 arbeidsplasser
  • 108 Bedrifter innen prosess- og mineralindustri i tillegg til stor mekaniskverksted-aktivitet og en rekke andre tjenesteleverandører til bla. havbrukssektoren, datasenteraktører og olje og gass-sektoren
  • Årlig omsetning: 7 mrd NOK, hvorav 5 mrd NOK går til eksport
  • Mo Industripark as: eiendoms og infrastrukturselskapet i Mo Industripark som utvikler og drifter tomter, arealer, veier, kaianlegg i industriparken samt er totalleverandør av tjenester til aktører i parken og leverer strøm, vann, gasser, fiberkabel, fjernvarme og sikkerhetstjenester i tillegg til ovennevnte. Jobber også for at industrien skal ha best mulige rammevilkår.