Nasjonalforeningen for folkehelsen

Oppdal - årets kommune i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn!

Del

Mandag 14.01 delte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ut pris til årets kommune i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn. Oppdal kommune, ved ordfører Kirsti Welander, mottok prisen. Trøndelagskommunen har gjort bevisstgjøring om demens til en viktig del av sitt arbeid. Løten og Randaberg mottok hederlig omtale for sitt arbeid for å skape et mer demensvennlig samfunn.

Prisvinnere! Fotobyline Anne Elisabeth Næss  
 f-v Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Hans Bøe, Kirsti Welander ordfører i Oppdal og Sigrid Mesloe.
Prisvinnere! Fotobyline Anne Elisabeth Næss f-v Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Hans Bøe, Kirsti Welander ordfører i Oppdal og Sigrid Mesloe.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har drevet kampanjen for et mer demensvennlig samfunn siden 2014 med midler som ble samlet inn i TV-aksjonen i 2013. Kampanjens mål er at mennesker med demens skal oppleve seg inkludert og fortsatt å delta i aktiviteter i sine lokalmiljøer.

Rent konkret driver arbeidsgrupper i kommuner Nasjonalforeningen har gjort avtale med, opplæring for servicearbeidere. Det kan være butikkansatte, taxisjåfører, bussjåfører, offentlig ansatte, ansatte i kirken og apotek.

117 kommuner er med, og mange tusen har fått opplæring. Kursing og bevisstgjøringsarbeid skjer over hele landet og mange personer med demens fått en mulighet til å mestre hverdagen bedre fordi de blir møtt med respekt og forståelse.

Årets kommune

For å hedre denne innsatsen har Nasjonalforeningen for første gang kårets årets mest demensvennlige kommune. Blant mange søkere var de tre finalistene Randaberg, Løten og Oppdal. Det var til slutt Oppdal som ble kåret til årets kommune i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn 2018. Løten og Randaberg mottok hederlig omtale for sitt arbeid for et mer demensvennlig samfunn. 

- De tre kommunene Randaberg, Løten og Oppdal er pionerer i sitt arbeid for et mer demensvennlig samfunn, og gode forbilder for andre kommuner, sa eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Hun bekreftet hvor mye det hadde å si at bevisstgjøringen og kunnskapen om demens, er viktig også utenfor helsesektoren. 

Begrunnelsen for at Oppdal vant: 

I Oppdal har arbeidet for et mer demensvennlig samfunn blitt en integrert og viktig del av kommunens og lokalsamfunnets engasjement. Den lokale arbeidsgruppa har bestått av representanter fra kommunen, næringslivet og frivilligheten, og mener selv at dette har vært en av deres suksesskriterier. De melder om stadige henvendelser fra bedrifter som ønsker opplæring om demens. En person som selv har demens, har vært en av kursholderne, noe som har løftet opplæringen og gitt merverdi for alle kursdeltakere.

Siden kursaktiviteten startet for to år siden, er det kurset 250 deltakere fra 15 bedrifter. De positive aktivitetene er synliggjort både i lokale medier og på landsdekkende konferanser, og har vært til inspirasjon for mange.

Juryen har bestått av styreleder Stein Evensen, nestleder Sidsel Skaar, styremedlem Kjell Nesbø og leder av demensrådet Marit Kirkevold. 

Kontakter

Bilder

Prisvinnere! Fotobyline Anne Elisabeth Næss  
 f-v Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Hans Bøe, Kirsti Welander ordfører i Oppdal og Sigrid Mesloe.
Prisvinnere! Fotobyline Anne Elisabeth Næss f-v Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Hans Bøe, Kirsti Welander ordfører i Oppdal og Sigrid Mesloe.
Last ned bilde
Fotobyline: Anne Elisabeth Næss   De tre finalistkommunene! f.v Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Stein Evensen, Inger Ruud Veflingstad (Løten), Hans Bøe (Oppdal), Sigrid Mesloe (Oppdal), Kirsti Welander ordfører i Oppdal, fungerende generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Jon-Richard Haugen, Guro Brenden (Løten) og Camilla Svela (Randaberg)
Fotobyline: Anne Elisabeth Næss De tre finalistkommunene! f.v Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Stein Evensen, Inger Ruud Veflingstad (Løten), Hans Bøe (Oppdal), Sigrid Mesloe (Oppdal), Kirsti Welander ordfører i Oppdal, fungerende generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Jon-Richard Haugen, Guro Brenden (Løten) og Camilla Svela (Randaberg)
Last ned bilde
Representanter fra Løten kommune mottok hederlig omtale for sitt arbeid for et mer demensvennlig samfunn. fotobyline; Anne Elisabeth Næss  fv: Inger Ruud Veflingstad, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og Guro Brenden
Representanter fra Løten kommune mottok hederlig omtale for sitt arbeid for et mer demensvennlig samfunn. fotobyline; Anne Elisabeth Næss fv: Inger Ruud Veflingstad, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og Guro Brenden
Last ned bilde
Randaberg kommune mottok hederlig omtale for sitt arbeid for et mer demensvennlig samfunn. Her representert ved demenskoordinator Camilla Svela. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen overrakte diplom og blomster. Fotobyline: Anne Elisabeth Næss
Randaberg kommune mottok hederlig omtale for sitt arbeid for et mer demensvennlig samfunn. Her representert ved demenskoordinator Camilla Svela. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen overrakte diplom og blomster. Fotobyline: Anne Elisabeth Næss
Last ned bilde

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom