Nye Veier

Ønsker innspill til arbeidet med E39-korridor

Del

Planprogramfasen for ny, trafikksikker firefelts motorvei mellom Mandal og Lyngdal er i gang. Nå lanseres egen digital medvirkningsportal. Der ønsker Nye Veier innspill, og spesielt fra lokalkjente innbyggere.

Prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier oppfordrer publikum til å benytte seg av den digitale medvirkningsplattformen for å fremme innspill til ny, trafikksikker E39 mellom Mandal og Lyngdal.
Prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier oppfordrer publikum til å benytte seg av den digitale medvirkningsplattformen for å fremme innspill til ny, trafikksikker E39 mellom Mandal og Lyngdal.

Det er innspill knyttet til de forskjellige alternativene man nå ønsker innspill på. Innspillene man får inn blir viktige i det videre arbeidet som fører frem til valg av korridor.


– Nye Veier er opptatt å dialog med spesielt dem som kan bli direkte berørt av vårt arbeid. Dialog og innspill fra publikum gir oss forsterker forutsetninger for å finne frem til best mulig løsninger. I denne sammenheng er verdien av lokale innspill høy, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.


Digital medvirkning
Sweco er Nye Veiers rådgiver, og har opprettet den digitale medvirkningsplattformen «Din E39». Løsningen sikrer at hvem som helst kan få innblikk bare man har tilgang til internett via sin telefon eller datamaskin. Der kan man klikke seg inn i digitalt kart over området som er berørt av prosjektet, markere aktuelle steder og legge inn sine kommentarer. Nye Veier etterspør spesielt innspill om steder innbyggerne setter særlig stor pris på i nærmiljøet, for eksempel knyttet til jakt, fiske og naturopplevelser.
DinE39 finner du her.

Nytt i Norge
– Medvirkningsportalen er et ganske nytt verktøy, det er ikke mange prosjekter i Norge som har tatt teknologien i bruk. Nå er det imidlertid i full fart på vei inn i planleggingsprosesser her til lands. Verktøyet er brukervennlig og intuitivt, og vi håper mange engasjerte innbyggere vil ta det i bruk for å dele av sin lokalkunnskap, sier Lohne i Nye Veier.


Strekningen Mandal – Lyngdal som omfattes av prosjektet er omtrent 30 kilometer. Området strekker seg gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal, og er en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

Kartlegging i forkant av planarbeid
Nye Veier vil i samråd med Sweco bruke innspillene som kommer inn via medvirkningsportalen «Din E39» som en del av sitt datagrunnlag. I september 2018 vil de tre kommunene legge frem forslag til planprogram og kunngjøring av planoppstart til politisk behandling, før dette sendes ut på høring og offentlig ettersyn. I den formelle høringsfasen vil Nye Veier og Sweco be lokalbefolkningen om formelle innspill til planarbeidet.


Byggestart for strekningen er planlagt i 2022, med ferdigstillelse i 2026.

Mandal-Lyngdal
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Epost: post@nyeveier.no
Kontaktperson: Håkon Lohne, telefon 479 72 727

Bilder

Prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier oppfordrer publikum til å benytte seg av den digitale medvirkningsplattformen for å fremme innspill til ny, trafikksikker E39 mellom Mandal og Lyngdal.
Prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier oppfordrer publikum til å benytte seg av den digitale medvirkningsplattformen for å fremme innspill til ny, trafikksikker E39 mellom Mandal og Lyngdal.
Last ned bilde
Prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier oppfordrer publikum til å benytte seg av den digitale medvirkningsplattformen for å fremme innspill til ny, trafikksikker E39 mellom Mandal og Lyngdal.
Prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier oppfordrer publikum til å benytte seg av den digitale medvirkningsplattformen for å fremme innspill til ny, trafikksikker E39 mellom Mandal og Lyngdal.
Last ned bilde
I medvirkningsportalen "DinE39" kan hvem som helst klikke seg inn via sin smarttelefon eller datamaskin for å fremme innspill til planarbeidet. Illustrasjon: Sweco
I medvirkningsportalen "DinE39" kan hvem som helst klikke seg inn via sin smarttelefon eller datamaskin for å fremme innspill til planarbeidet. Illustrasjon: Sweco
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no
Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Nye Veier har satt målene for den nye motorveibrua over Mjøsa20.6.2019 15:14:33 CESTPressemelding

Nye Veier har offentliggjort konkurransen om utbyggingen av firefelts motorvei fra Moelv til Roterud, inkludert bygging av ny bru over Mjøsa. Oppdraget har en anslått verdi på ca. 2,5 milliarder kroner (ekskl. mva.), der den nye motorveibrua utgjør en stor andel. Den entreprenøren som klarer å minimere klimagassutslippene ved bygging mest, treffer godt på ett av de viktige målene for bruprosjektet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom