Omsorgsbygg Oslo KFOmsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg tilslutter seg veikartet mot 2050

Del

Omsorgsbygg har tilsluttet seg eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. - Veikartet viser at det er mulig å nå langt hvis byggeiere og myndigheter jobber sammen om det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

- Omsorgsbygg går gjerne foran og viser at det er mye en byggeier kan gjøre. Som bestiller kan vi løfte fram de aktørene som tilbyr grønne løsninger, sier Per Morten Johansen.

- Vi var tidlig ute med å bygge plusshus, etterspørre fossilfri byggeplass og se potensiale i å utnytte takflatene. Vi er allerede langt på vei til å oppfylle strakstiltakene, kommenterer han.


Dette er de 10 anbefalte strakstiltakene for små og store byggeiere:

 • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)

 • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast

 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer

 • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene

 • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt

 • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger

 • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall

 • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget

 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)

 • Etterspørre fossilfri byggeplass

Tilslutning til veikartet innebærer at:

 • Ledelsen i selskapet vedtar at tiltakene systematisk skal implementeres i plan og rutiner i løpet av ett år

 • Senest ett år etter tilslutning skal selskapet beskrive hvordan de har valgt å konkretisere hvert av de 10 tiltakene og det skal foreligge en plan for implementering

Hensikten med tiltakene er å øke bevisstheten hos eiendomsselskaper om en rekke viktige grep for å bidra til et bærekraftig samfunn. Tiltakene er formulert noe rundt for å kunne passe til både små og store eiendomsselskap som bygger og/eller forvalter ulike typer bygg. Hvert selskap må selv definere hvordan tiltakene best konkretiseres og implementeres hos seg ut fra sine forutsetninger og egenart. En implementering må berøre selskapets planer og rutiner (for eksempel miljøstrategi, innkjøpsrutiner, arkitektkonkurranser, kontrakter med arkitekter, rådgivere og entreprenører og driftsrutiner) og være kjent i ledelsen og bredt i organisasjonen. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF er et foretak som bygger, drifter, forvalter og vedlikeholder kommunale formålsbygg i Oslo, som barnehager, sykehjem, brannstasjoner m.m. Foretaket sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap.

Følg saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Omsorgsbygg Oslo KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom