Samferdselsdepartementet

Omdeling av laurdagsaviser - kontrakt til Easy2You (tidlegare Kvikkas)

Del

- Mediebruken endrar seg raskt. Stadig fleire får sitt behov for nyheiter dekt ved å bruke digitale plattformer. Likevel er laurdagsavisa framleis viktig for mange menneske. Vi sørgjer for at folk i heile Noreg, også dei som bur i dei mest spreiddbygde områda i landet, kan få avisa si på laurdagar, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet inviterte i februar til anbodskonkurranse om ny kontrakt om laurdagsomdeling av aviser i område utan avisbodnett. Det kom inn to tilbod. Berre eit tilbod oppfylte alle kvalifikasjonskrava, og dette kom frå Kvikkas AS, som etter namnebyte i juni heiter Easy2You AS.

Easy2You har som einaste kvalifiserte tilbydar i konkurransen gjort greie for selskapet sin plan for gjennomføring av forpliktinga til å levere tenester i samsvar med kravspesifikasjon og avtaleutkast på ein truverdig og tillitsvekkande måte.

- Easy2You har vist gjennom 2017 og så langt i 2018 at selskapet kan levere i tråd med forventningane til departementet og avisbransjen. Avisbransjen meiner laurdagsavisa er spesielt viktig. Selskapet oppfyller dei krava staten, i samforståing med representantar for avisbransjen, har sett til leveringskvalitet. Vi føler oss trygge på at selskapet skal halde fram den gode kvaliteten vidare, seier Solvik-Olsen.

Kontrakten skal gjelde for ein periode på 14 månader frå 10. november 2018, og departementet skal ha opsjon på forlenging på ytterlegare 12 månader.

Departementet tek sikte på at kontrakten vert signert i midten av juli.

Bakgrunn

Da Posten slutta å omdele post på laurdagar i 2016, sikra staten at distribusjon av laurdagsaviser i abonnement i område utan eigne avisbodnett skulle halde fram. Sommaren 2016 inngjekk departementet og Kvikkas AS ein kontrakt om distribusjon av laurdagsaviser fram til november 2018. Dette har sikra at folk i distriktsområde utan eigne avisbodnett har fått papiravisa på laurdagar. Med den nye kontrakten er dette sikra ut 2019.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 20197.1.2019 12:02Pressemelding

- Vi ønsker å legge til rette for at fleire tar beina fatt eller syklar når dei har høve til det. Da skaper vi betre mobilitet og miljø, i tillegg til betring av folkehelsa. Regjeringa må sørge for at infrastrukturen er på plass slik at fleire synes det er både trygt og attraktivt. For 2019 fordeler vi 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt fylkeskommunane og kommunane har ansvaret for, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom