Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen halvårsrapport – Resultatvekst også i første halvår 2016

Del

I første halvår oppnådde Olav Thon Gruppen et resultat før skatt på 927 millioner kroner, selv etter at engasjementet på Rygge Sivile Lufthavn ble nedskrevet med 173 millioner kroner.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør
Olav Thon Gruppen har nå 109 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er bygget opp til å bli Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen i det norske og svenske kjøpesentermarkedet er solid, og i porteføljen inngår Norges 6 største kjøpesentre i 2016. I Sverige har Olav Thon Gruppen nå inntatt posisjonen som en av de største aktørene.  

I første halvår økte butikkomsetningen i konsernets kjøpesentre i Norge og Sverige til 35 milliarder kroner.

Eiendomsporteføljen vokser
I første halvår økte årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen med 60 millioner kroner til 4.960 millioner kroner, og ledigheten var uendret på 2 %.

Thon Hotels moderniserer hotellene
Thon Hotels moderniserer og oppgraderer hotellporteføljen og stadig flere enheter fremstår i ny fargerik og tidsriktig utgave. De 2 «nye» hotellene Thon Hotels Rosenkrantz i Oslo og Bergen er begge rangert som nummer 1 av TripAdvisor i sine lokalmarkeder.

På tross av hotellstreiken i Norge i april/ mai og terroraksjonene i Brüssel i mars, oppnådde Thon Hotels driftsresultater omtrent på samme nivå som fjoråret.

Godt resultat i første halvår.
Konsernets driftsinntekter økte med 7 % til 5 milliarder kroner, og resultatet før skatter økte til 927 millioner kroner.

-Vi er relativt godt fornøyd med «Rikets tilstand» i første halvår, sier konserndirektør finans Arne B. Sperre.

-Svak utvikling i norsk økonomi medfører lavere renter, dette bidrar til lavere rentekostnader selv med økt gjeld. Våre operative virksomheter preges mindre av nedgangen i oljepriser og oljerelaterte bransjer, og vi kan presentere god vekst i butikkomsetningen på kjøpesentrene og i konsernets leieinntekter, sier konserndirektør finans Arne B. Sperre.

Les hele rapporten her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotellkjeder. 

I 2018 eide og forvaltet Olav Thon Gruppen 99 kjøpesentre i Norge og Sverige. 

Olav Thon Gruppen eier ca. 500 næringseiendommer i Norge og utlandet. Denne del av porteføljen består i hovedsak av kontor-og forretningslokaler sentralt i Oslo, samt hotelleiendommer i Norge og Brussel.

Siden 2005 har Thon Eiendom bygget og solgt over 1.900 boliger, hovedsakelig i Oslo og Akershus. Gruppen har ca. 1.450 boliger for utleie i Oslo-området, og er dermed en av de største aktørene i Oslo-markedet.

I 2018 hadde Thon Hotels ca. 11.900 rom fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983. Siden 1982 har selskapet gjennomgått en betydelig vekst og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 til 2.850 millioner kroner ved inngangen til 2017. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17 milliarder kroner.

Øvrige virksomheter i Olav Thon Gruppen 

Følg saker fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom