Nærings- og fiskeridepartementet

Økte kvotetak i kystflåten

Del

Regjeringen vil tillate flere kvoter per fartøy for kystflåten over 11 meter gjennom å øke det såkalte kvotetaket.

Fiskeriminister Per Sandberg i prat med fisker  Magnus Olsen fra Skjervøy. Foto: NFD
Fiskeriminister Per Sandberg i prat med fisker Magnus Olsen fra Skjervøy. Foto: NFD

- Kystflåten er viktig for fiskerinasjonen Norge. Jeg mener endringene vil gi kystflåten bedre muligheter til økt lønnsomhet og effektivitet fordi fartøyeierne kan tilpasse sitt driftsgrunnlag bedre til det de selv finner mest hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Det er opp til den enkelte fartøyeier å benytte seg av muligheten. Uansett vil alle få en strukturgevinst, også selv om man ikke skulle velge å strukturere selv, gjennom at 20 prosent av kvoten går tilbake til gruppen ved strukturering, sier Sandberg.

- Samtidig vil en heving kunne føre til en endring i den relative kvotefordelingen mellom kommuner, det vil si at det kan bli færre fartøy i noen områder og flere i andre. Jeg mener likevel det er riktig at næringsaktørene får mulighet til å tilpasse seg slik de selv finner det best, sier fiskeriministeren.

Spørsmålet om kvotetak var på høring i 2015 og det har derfor ikke vært en ny høringsrunde nå.

Om endringene:

Kvotetakene heves slik at sum for flåtegruppen mellom 11-14.99 meter blir 6 og for fartøygruppene over 15 meter blir 8. Skillet mellom pelagisk sektor og torskesektoren opprettholdes.

Konkret innebærer dette for den minste gruppen at kvotetakene settes til 5+1 eller 3+3, og til 6+2 eller 4+4 for fartøyene over 15 meter. For fartøy i den minste gruppen betyr det at de kan strukturere inntil 5 ganger fartøyets grunnkvote i én av sektorene, eller velge å strukturere inntil 3 ganger grunnkvoten i både torskesektoren og pelagisk sektor.

Kontakter

Bilder

Fiskeriminister Per Sandberg i prat med fisker  Magnus Olsen fra Skjervøy. Foto: NFD
Fiskeriminister Per Sandberg i prat med fisker Magnus Olsen fra Skjervøy. Foto: NFD
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom