Jotun

Økt salg, men resultatnedgang for Jotun

Del

(Sandefjord, 2. oktober 2017) Jotunkonsernet omsatte for 11 048 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 1 291 millioner kroner i løpet av årets første åtte måneder. Krevende markeder innen skipsbygging og offshore preger resultatet.

Volumet er opp ni prosent, men grunnet prispress og valutaeffekter økte omsetningen med bare én prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Segmentet for dekorative malinger viser god vekst, men denne veksten utjevnes av lav aktivitet innen nybygg av skip og offshore, særlig i Nordøst-Asia.


 Det har over en lengre periode vært tøffe tider innen skipsbygging og nybygg offshore, og slik sett er dette på mange måter en ventet utvikling. Vi forventer ikke å se bedring i disse markedene på kort sikt, sier konsernsjef Morten Fon.


 Samtidig ser vi flere lyspunkter. Salget i vedlikeholdsmarkedet for skip og til landbasert industri er godt. Vi ser også med glede på den gode veksten innen dekorative malinger, særlig i Sørøst-Asia, sier Fon.


Stigende råvarepriser påvirker resultatet
Resultatet samlet for konsernet endte på 1291 millioner kroner, ned fra 1716 millioner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak høyere råvarepriser i alle segmenter, samt lavere gjennomsnittlig salgspris i en del markeder. En sterkere norsk krone har også negativ innvirkning på resultatet. Fremover er det ventet fortsatt stigende råvarepriser.

 Det er ikke til å legge skjul på at vi opplever en krevende situasjon med høyere råvarepriser og økende prispress. Dette får konsekvenser for resultatet vårt i denne perioden, sier Fon.


God vekst i dekorative malinger
Segmentet for dekorative malinger fortsetter den gode trenden og leverer igjen solide resultater, med vekst i de fleste regioner. Særlig Sørøst-Asia utmerker seg, med Indonesia og Vietnam som de største bidragsyterne. Jotun har over lengre tid etablert seg som en ledende aktør internasjonalt innen farge og trend, og lanserer et nytt globalt fargekart for dekorative malinger i en rekke land utover høsten. Jotun satser også på nye og innovative digitale løsninger som inspirerer og forenkler fargevalg for forbrukere over hele verden.

 Det gode salget av dekorative malinger gjør at konsernet som helhet oppnår stabil omsetning i denne perioden. Vi har forventninger til at denne veksten fortsetter i tiden fremover, sier Fon.


Investerer for fremtidig vekst
Jotun opprettholder investeringsnivået fra tidligere år, og har investert 607 millioner kroner per 31. august. Dette utgjør fem prosent av omsetningen og er i tråd med strategiske ambisjoner. De største investeringene er knyttet til bygging av nytt hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord, samt nye fabrikker i Malaysia, Myanmar og Filippinene.

Høydepunkter så langt i 2017:

  • Stabil omsetning
  • Lavere lønnsomhet som følge av stigende råvarepriser og betydelig prispress
  • Betydelige investeringer i Norge, Malaysia, Myanmar og Filippinene
Finansielle nøkkeltall (millioner kroner) T1+T2 2017 T1+T2 2016 Endring
Driftsinntekter 11 048 10 917 +1%
Driftsresultat 1 291 1 716 -25%
Resultat før skatt 1 238 1 652 -25%

Kontakter

Om Jotun

Jotun
Jotun
Sjølyst plass
0278 Oslo

http://www.jotun.no/

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 63 selskaper og 37 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2016 en total omsetning på NOK 15,8 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Følg saker fra Jotun

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jotun på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jotun

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom