Innovasjon Norge

Økt interesse for entreprenørskap i Sør-Trøndelag

Del

Innovasjon Norge støttet i 2015 næringslivet i Sør-Trøndelag med 409 millioner kroner i form av tilskudd og lån til næringsutvikling. I følge en undersøkelse sier ni av ti bedrifter at støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for realisering av prosjektene.

Det ble gitt 20 prosent mer i tilskudd og lån til næringsutvikling i Sør-Trøndelag i 2015 enn året før. Av den samlede Innovasjon Norge-innsatsen i Sør-Trøndelag gikk 25 millioner til etablerertilskudd, fordelt på 105 gründere og oppstartbedrifter i fylket.

- Det er stor interesse for å etablere egen virksomhet i Sør Trøndelag. Etablererstipendene økte med 27 prosent til 25 millioner kroner fra 2014 til 2015, og økningen skyldes flere knoppskytinger fra teknologimiljøene i Trondheim, sier Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag.

Doblet støtte til forsknings- og utviklingskontrakter (IFU)
En tydelig trend i Sør-Trøndelag i 2015 var at flere selskaper satser på vekst og internasjonalisering.

- Det er gitt 59 millioner kroner i IFU-tilskudd, noe som nært er en dobling fra 2014 til 2015. Det internasjonale perspektivet understrekes ytterligere ved at mer enn 100 bedrifter har mottatt internasjonal rådgiving i 2015, sier hun.

Flere sørtrønderske bedrifter har også mer fokus på miljøvennlige ordninger og tenker grønt i sin næringsutvikling. I fjor ble det bevilget 50 millioner fra Miljøteknologiordningen, som tilsvarer en oppgang på 30 prosent sammenlignet med året før.

Økning i landbruksinvesteringer
Årsrapporten for 2015 fra Innovasjon Norge viser også stor investeringslyst i landbruket i Sør-Trøndelag. I alt ble det gitt lån til landbruksinvesteringer på i alt 53,1 millioner kroner i 2015, en økning på 18 prosent fra 2014. I tillegg kommer ulike tilskudd på i alt 55,6 millioner kroner til landbruket i fylket.

- Dette til tross for at Innovasjon Norge i Sør Trøndelag var tom for penger til investeringer i landbruket allerede sommeren 2015, sier Vigdis Harsvik.

Skaper effekter
I følge kundeeffektundersøkelsene som Oxford Research utfører for Innovasjon Norge, svarer flere enn ni av ti bedrifter at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende for realiseringen prosjektene. Samtidig indikerer en ny analyse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at effekten av støtten fra Innovasjon Norge er betydelig. I følge beregningene har gründere og bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge i gjennomsnitt hele 12,6 prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetning, og 5,4 prosentpoeng høyere årlig vekst i antall ansatte, sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.

Utløste over 16 milliarder kroner 
I 2015 fikk Innovasjon Norge bevilget totalt 3,4 milliarder fra Stortinget og fylkene til næringsutvikling over hele landet. Bevilgningene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 6,1 milliarder kroner for landet som helhet. Denne støtten bidro igjen til å utløse nesten to ganger så mye innsats fra andre finansieringsinstitusjoner og fra næringslivet selv. Medregnet pengene fra Innovasjon Norge ble det i alt investert 16,3 milliarder kroner i innovasjonsaktiviteter i 2015 mot 15, 7 milliarder året før.

Faktaboks: Skaper mervekst – effekter og resultater

  • Ni av ti bedrifter sier støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for realisering av prosjektene sine.
  • Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge har i gjennomsnitt 12,6 prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetning, sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.
  • Bedrifter som har fått støtte av Innovasjon Norge har 5,4 prosentpoeng høyere årlig vekst i antall ansatte, sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.
  • Gründerbedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge, hadde i gjennomsnitt 14 prosentpoeng høyere vekst i årlig omsetning sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av sammenlignbare oppstartsbedrifter uten støtte fra Innovasjon Norge.
  • Antall tilsagn (tilskudd og lån) til gründere 2014: 1 800 vs 2015: 2 480 som gir en økning på +38% på totalt 1,6 milliarder
  • I 2015 økte vi antallet tilskudd til gründere med 73 prosent i forhold til 2014 som gav totalt 1498 tildelte etablerertilskudd. I alt ble det tildelt 399 millioner kroner, en økning på 49 prosent fra året før.
  • Vekstbedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge, hadde i gjennomsnitt 6,1 prosentpoeng høyere årlig omsetningsvekst sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av tilsvarende bedrifter uten slik støtte.
  • Bedrifter som deltar i et klyngeprosjekt har i løpet av de første tre årene en gjennomsnittlig høyere årlig vekst i omsetning på 6,6 prosentpoeng, og 4,9 prosentpoeng vekst i antallet ansatte, sammenlignet med bedrifter som ikke er med i klynger.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Oxford research og Innovasjon Norge


Vedlegg:

  • Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge i 2015 fordelt på ordninger og fylker samt totalt
  • Oversikt over etablerertilskudd for årene 2013, 2014 og 2015 per fylke og totalt

Kontaktperson:
Vigdis Harsvik, direktør Innovasjon Norge Sør-Trøndelag, mob 480 52 950

Nøkkelord

Bilder

Vigdis Harsvik. Foto: Innovasjon Norge
Vigdis Harsvik. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Dokumenter

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom