Jotun

Økt inntjening og gode resultater for Jotun

Del

(Sandefjord, 24. september 2015) Jotunkonsernet omsatte for 10,75 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på 1,63 milliarder kroner i løpet av årets første åtte måneder. Selskapet forventer fortsatt vekst, men i noe lavere tempo.

Foto: Jotun
Foto: Jotun

Omsetningen økte med 24 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og skyldes i stor grad fordelaktige endringer i valutakursene. Justert for valuta, er den underliggende veksten 10 prosent. Veksten finner sted i alle Jotuns segmenter og regioner. De viktigste driverne er vedvarende vekst i salg av maling til nye skip i Nordøst-Asia, samt økt salgsvolum i Decorative-segmentet i Midtøsten og Sørøst-Asia.

- Vi forventer en fortsatt positiv salgsutvikling. Vår langsiktige satsing på organisk vekst og solid tilstedeværelse i vekstøkonomier gjør dette mulig, sier konsernsjef i Jotun, Morten Fon.

- Samtidig forventer vi at veksten vil avta noe i tiden fremover. Dette har blant annet sammenheng med nedgangen i olje- og gassektoren, og at veksten innen nybygg av skip ikke vil fortsette i samme takt, sier Fon.

Driftsresultatet økte til 1,63 milliarder kroner pr 31. august 2015. Store positive valutaeffekter, høyere salgsvolumer og aktiv kostnadskontroll påvirker lønnsomheten positivt for konsernet. I Skandinavia påvirkes derimot marginene negativt av endringene i valutakurser, da dette gir økte råvarepriser.

Stabil investeringstakt

Jotuns investeringer til nå i 2015 beløper seg til 594 millioner kroner, opp 46 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Investeringene utgjør seks prosent av omsetningen og er i tråd med selskapets strategiske ambisjoner. De største investeringene er knyttet til nye produksjonsanlegg i Brasil og Oman, samt nytt lager og kontorbygg i Indonesia.

- Vi vil opprettholde nivået på strategiske investeringer også i tiden fremover. Økt produksjonskapasitet i eksisterende og nye markeder, investeringer i systemer og ikke minst i ansatte, vil bidra til å håndtere og sikre en effektiv vekst, sier Fon.

 Høydepunkter så langt i 2015:

  • Høy omsetningsvekst på grunn av godt salg og fordelaktige valutaeffekter
  • Styrket lønnsomhet gjennom økt salg og god kostnadskontroll
  • Investeringer i kapasitet i Brasil, Oman og Indonesia 

Finansielle nøkkeltall (millioner kroner)

Januar - August 2015

Januar - August 2014

Endring

Driftsinntekter

10 753

8 660

24 %

Driftsresultat

1 630

978

67 %

Resultat før skatt

1 543

952

62 %

Kontakter

Morten Fon, konsernsjef, mobil: (+47) 909 19 822
Sverre M. Knudsen, kommunikasjonsdirektør, mobil: (+47) 906 32 035

Bilder

Foto: Jotun
Foto: Jotun
Last ned bilde
Foto: Jotun
Foto: Jotun
Last ned bilde

Dokumenter

Om Jotun

Jotun
Jotun
Sjølyst plass
0278 Oslo

http://www.jotun.no/

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 63 selskaper og 37 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2016 en total omsetning på NOK 15,8 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Følg saker fra Jotun

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jotun på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jotun

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom