Norsk Fjernvarme

Økt bruk av fjernvarme i kommunale bygninger

Del

Bruken av fjernvarme i kommunale bygninger økte med 7 prosent i fjor, viser tall fra SSB. Samtidig er bruk av fyringsolje på vei ut.

Bruken av fjernvarme øker i kommune-Norge. I Oslo satser kommunen på fjernvarme til oppvarming for å gjøre plass i strømnettet til blant annet lading av elbiler. (Foto: Hafslund Varme)
Bruken av fjernvarme øker i kommune-Norge. I Oslo satser kommunen på fjernvarme til oppvarming for å gjøre plass i strømnettet til blant annet lading av elbiler. (Foto: Hafslund Varme)

Økningen gjør at fjernvarme i fjor sto for 13 prosent av den rapporterte energibruken til oppvarming og belysning i kommunenes egne bygninger.

- Det er gledelig å se at kommunene går foran ved å bruke framtidsrettede varmeløsninger og i stor grad velger fjernvarme der det er mulig, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Fyringsolje forsvinner

Bruken av fyringsolje falt med 6 prosent og utgjorde bare 1 prosent av samlet kommunal energibruk i 2016.

– Det er en klar sammenheng mellom utfasing av fyringsolje og økt bruk av fjernvarme i kommunale bygninger. Her ligger kommunene godt an til å kunne oppfylle forbudet mot bruk av fyringsolje, som vil gjelde både offentlige og private byginger fra 2020, påpeker Mellvang-Berg.

Totalt sett økte den samlede energibruken i de kommunale bygningene med bare 0,7 prosent fra 2015 til 2016, viser SSB-tallene som er basert på tall fra de kommunene som rapporterte inn for begge år.

Gjør plass til elektrifisering

Som tidligere år er elektrisitet den dominerende energibæreren og strømforbruket utgjorde hele 83 prosent av total energibruk til varme og belysning i de kommunale bygningene, en svak økning fra året før.

– Samfunnet skal gjennom en storstilt elektrifisering, men det er smart av kommune-Norge å bruke alternativ, fornybar energi som fjernvarme til oppvarming. Det frigjør kapasitet i strømnettet til alt det andre som skal gå på strøm, sier Mellvang-Berg.

Han viser til hvordan Oslo kommune bevisst satser på fjernvarme til oppvarming, noe Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, påpekte i et innlegg i Dagens Næringsliv tidligere i sommer.

– Slik gjør vi plass i strømnettet til helt nødvendig elektrifisering av andre sektorer. Vi unngår effektknapphet, vi fjerner effekttoppen som elektrisk oppvarming ville skapt. Sånn blir det plass til å lade mange flere elbiler, batteriferger og elektriske gravemaskiner i strømnettet, forklarte Oslo-byråden.

Smart samspill

Sammenhengen mellom elektrifisering og bruk av fjernvarme basert på lokal overskuddsenergi og fornybare varmekilder bør enda flere kommuner ta inn over seg, mener Mellvang-Berg.

– Et smart samspill mellom strøm og varme vil gjøre overgangen til lavutslippssamfunnet både billigere og bedre, sier Mellvang-Berg. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bruken av fjernvarme øker i kommune-Norge. I Oslo satser kommunen på fjernvarme til oppvarming for å gjøre plass i strømnettet til blant annet lading av elbiler. (Foto: Hafslund Varme)
Bruken av fjernvarme øker i kommune-Norge. I Oslo satser kommunen på fjernvarme til oppvarming for å gjøre plass i strømnettet til blant annet lading av elbiler. (Foto: Hafslund Varme)
Last ned bilde
Mange forskjellige energikilder kan brukes til fjernvarme. Her fra Norges største solfangeranlegg i Akershus Energipark utenfor Lillestrøm (Foto: Norsk Fjernvarme)
Mange forskjellige energikilder kan brukes til fjernvarme. Her fra Norges største solfangeranlegg i Akershus Energipark utenfor Lillestrøm (Foto: Norsk Fjernvarme)
Last ned bilde

Om Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme
P.b. 7184 Majorstuen
0307 Oslo

http://www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling, primært basert på fornybar eller gjenvunnet energi. Vi representerer i dag 47 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 80 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører, konsulenter, universitet og høyskoler, myndigheter og andre organisasjoner). Medlemmene står for over 80 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.

Følg saker fra Norsk Fjernvarme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fjernvarme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Fjernvarme

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom