Sparebank 1

Økt boliglånsrente før sommeren?

Del

Boliglånsrenten kan stige før Norges Bank hever renten. Les siste makrorapport fra Elisabeth Holvik, sjefsøkonom i SpareBank 1.

Sentralbanken i USA hold renten uendret forrige uke, og signaliserte at det kommer en renteheving på møtet i juni. Sentralbanken presiserte to ganger at de ser på inflasjonsmålet som symmetrisk, og at de derfor trolig vil tolerere at inflasjonene blir høyere enn målet en tid for å kompensere for at inflasjonen har vært lavere enn målet en god stund. Dette beroliget markedet som har fryktet at sentralbanken skal øke rentene for raskt og for høyt, og dermed skape en unødvendig nedtur i økonomien.

Hele rapporten ligger vedlagt.

Gode arbeidsmarkedstall bekrefter at utviklingen i USA er god, men uten for sterkt lønnspress. Sentralbanken kan derfor bruke god tid på å normalisere rentene, og vi tror det blir 3 rentehevinger til i år, i juni, september og desember. God vekst og signal om flere rentehevinger vil bidra til en sterkere USD fremover.

Veksten i Europa ser ut til å sakke av, til tross for lave renter og fortsatt obligasjonskjøp fra sentralbanken. Sentralbanken kan derfor bli tvunget til å forlenge stimuleringstiltaket lenger enn planlagt. I UK har troen på at sentralbanken skal heve renten neste uke gått fra 100% til under 20%, og sannsynligheten for heving i august er falt til 50%. Forventet rente fremover har falt betydelig i Europe de siste månedene, noe som kan gi en sterkere NOK mot EUR når Norges Bank skal begynne å normalisere rentene.

Norges Bank varslet på rentemøtet forrige uke at de holder på planen om en første renteheving i september. Norske banker må låne en betydelig del av bankenes innlånsbehov i utlandet og mye lånes i dag inn fra USA. Rentepåslaget når pengene veksles fra USD til NOK har økt kraftig i år. Det økte rentepåslaget har gitt en økning i den viktige 3 måneders norske interbankrenten (3m NIBOR) fra 0,8 %-poeng ved årets start til 1,1%. Siden mange lån prises ut fra et påslag på denne referanserenten, har allerede disse lånerentene steget, selv om Norges Bank har holdt sin rente uendret. Vi venter at det samme snart vil skje med boliglånsrenten.

I og med at sentralbanken i USA har varslet 3 rentehevinger til, og Norges Bank har signalisert en heving i september, må bankene forvente at deres innlånskostnad vil fortsette å stige videre fremover selv om vekslingspåslaget skulle komme noe ned. For å unngå at bankenes inntjening skal falle, vil bankene på ett eller annet tidspunkt måtte heve også boliglånsrenten. Det kan skje før, eller i løpet av, sommeren.

Hele rapporten ligger vedlagt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Sparebank 1

Sparebank 1
Sparebank 1
Hammersborggata 2
0179 Oslo

http://www.sparebank1.no

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Følg saker fra Sparebank 1

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebank 1 på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebank 1