Medietilsynet

Økonomien til lokalkringkastarane 2012 til 2016

Del

Inntektene sokk for alle typar lokalradioar i 2016, og alle dei viktigaste inntektskjeldene (reklameinntekter, bingoinntekter og inntekter frå frivillig lisens og gåver) hadde ei negativ utvikling frå 2015 til 2016.

Dei samla reklameinntektene til lokalradioane sokk med 14,6 prosent siste år, frå 231 til 194 millionar kroner. Hovudtyngda av reklameinntektene går til radioar som tar del i eit nasjonalt nettverk. I 2016 hadde desse radioane 113 millionar kroner i reklameinntekter. Det utgjorde vel 95 prosent av dei totale driftsinntektene til desse radioane.

I 2016 var den samla omsetninga til lokal-tv-ane 30 millionar kroner, 2 millionar mindre enn i 2015.

Medietilsynets rapport om økonomien i norske medieverksemder blir i år publisert i tre delar:

Delrapport 1: Økonomien i avishusa
Delrapport 2: Økonomien til lokalkringkastarane

Heile rapporten blir publisert i slutten av oktober.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom