Medietilsynet

Økonomien i norske medievirksomheter 2012 – 2016

Del

Avishusene tynges av fallet i annonseinntektene.

Dårligere lønnsomhet for avishusene 
Til tross for at avisene kuttet over 750 millioner kroner i kostnader, ble avishusenes lønnsomhet svekket fra 2015 til 2016. Driftsinntektene falt med over 950 millioner kroner, noe som førte tilen nedgang i avisenes samlede driftsresultat med over 190 millioner kroner. 

Driftsresultatet (før produksjonstilskudd) endte på litt over 480 millioner kroner. Selv om 153 av 220 aviser melder om overskudd før skatt, er det liten tvil om at avishusene nå tynges av fallet i annonseinntektene. Til sammenligning gikk 170 av 220 aviser med overskudd i 2015. 

Reklamefall på over 1 milliard 
De siste fem årene har avishusene mistet nær 2,7 milliarder kroner, eller 35,3 prosent av reklameinntektene.I 2016 var det for første gang stor nedgang i reklameinntektene for alle typer aviser. Det siste året ble reklameinntektene i avishusene redusert med 1 043 millioner kronerfra 5 937 millioner kroner i 2015 til 4 894 millioner i 2016. Nedgangen skyldes i all hovedsak reduserte inntekter fra salg av annonseplass i papirutgavene. 

Slutt på den digitale kompensasjonen 

Tidligere år har reklameinntektene fra digitale publikasjoner økt betydelig og har til en viss grad kompensert for bortfallet av reklameinntekter fra papirutgavene. I 2016 var det slutt på det. Fra 2015 til 2016 sank reklameinntektene fra avishusenes nettutgaver med 182 millioner kroner til 1 507 millioner kroner.

 ______

Medietilsynets rapport om økonomien i norske medievirksomheter publiseres nå i tre deler.
Delrapport 1: Økonomien i avishusa (juni) 
Delrapport 2: Økonomien i lokalkringkastingen (juni/juli) 
Hele rapporten (oktober) 

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet arbeider med veiledning av barn og unge i bruk av digitale medier, aldersgrenser for kinofilm, støtteordninger, behandler søknader om pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom