Kystverket

Økning i kjemikalieutslipp på Sørøstlandet

Del

Den ferske statistikken for 2016 viser at det totalt ble registrert 1335 varsler om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning til Kystverket. - På Sørøstlandet har det også vært en økning i kjemikalieutslipp de siste årene, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven.

Det totale utslippsvolumet av akutt forurensning var 2 891 508 liter, på land og til sjø. I 2015 var utslippsvolumet 1 363 643 liter. Økningen fra 2015 til 2016 skyltes i all hovedsak to hendelser med utslipp fra landbaserte virksomheter. Blant annet et utslipp på om lag 100 000 liter avfallsyre til Glomma ved Fredrikstad.

Flere kjemikaliehendelser på Sørøstlandet

For Sørøstlandet har det mellom 2014 og 2016 vært en økning i antall og volum av hendelser som involverer utslipp av kjemikalier, både på sjø og land. Regionen har i områder som Grenland i Telemark og langs Glomma i Østfold omfattende industrivirksomhet som er avhengige av ulike kjemikalier.

EU-øvelse

I 2017 vil Kystverket gjennomføre den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Øvelsen som har navnet «SCOPE 2017» vil foregå farvannet utenfor Grenlandsområdet. EU finansierer øvelsen og man forventer omfattende deltakelse fra ulike nasjoner.

- Denne øvelsen vil gjøre oss bedre rustet til å møte den økningen i sjøtransport av kjemikalier og petroleumsprodukter, vi ser i Skagerrak og Oslofjorden, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.
Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom