Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Økende skredfare i vinterferien

Del

Samtidig som vinterferien starter på store deler av Østlandet, øker også skredfaren i flere av fjellområdene i Sør-Norge. Snøskredvarslingen oppfordrer de som skal til fjells i ferien om å være varsomme i nærheten av bratt terreng.

Varsom.no melder at faregraden trolig vil øke til 2- moderat, og 3-betydelig i flere deler av Sør-Norge på lørdag. Vinterferien står for tur og mange legger ferien til fjellet. Etter en hittil snøfattig vinter minner Snøskredvarslingen om at det er viktig å sjekke skredvarselet før du drar ut på tur. 

- Det har lenge vært rolige skredforhold i Sør-Norge, men nå er det meldt snø i helgen. Derfor er det viktig å øke årvåkenheten for de som skal ut i fjellet, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Espen Nordahl. 

Dette betyr at man bør utvise en høy grad av aktsomhet når man ferdes i fjellet. Vanlige turgåere bør holde seg unna skredfarlig terreng der det meldes faregrad 3, og være obs i nærheten av bratte skråninger eller fjellsider hvor skred kan løsne lengre oppe.

Etter en lenge periode med kulde og lite snø vil den nye snøen som kommer gradvis over de neste dagene skape problemer. Dette skyldes at vedvarende svake lag av kantkornet snø (av mange kalt «rennsnø» eller «sukkersnø») og overflaterim oppstår i kaldt vær. Når dette snør ned, vil ikke den nye snøen feste seg skikkelig til den gamle, og kan lett rase ut i bratte områder.

Flere steder på fjellet i Sør-Norge, spesielt på Vestlandet, kan varselet komme til å gå brått opp fra faregrad 1 – liten, til 3 – betydelig på lørdag. Når det blåser opp og kommer nysnø i fjellet til helga, vil det legge seg flak av fokksnø over de svake lagene i snødekket. Det fører til ustabile forhold i mange fjellsider over hele Sør-Norge. Størst blir problemet sør for Stadt. 

- Det er all grunn til å være svært forsiktig i skredterreng under slike forhold, det vil si alle heng som er brattere enn 30 grader over ca. 1000 meter over havet, sier Nordahl. Det kreves mye kunnskap for å bevege seg trygt under slike forhold, og vi anbefaler folk å holde seg unna skredterreng i høyfjellet i Sør-Norge inntil videre, forteller Nordahl videre.

Dette skredproblemet vil holde seg de kommende dagene, og når flere tar turen på fjellet i forbindelse med vinterferien, er det viktig at man oppdaterer seg på Varsom.no utover i kommende uke.

 - Følg med på daglige oppdateringer på varsom.no. Her publiseres ferske snøskredvarsler hver ettermiddag, sier Nordahl.

Kontaktinformasjon

Varslingsleder snøskredvarslingen, mobil: 48 88 01 00

Snøskredvarslingen leveres av NVE i samarbeid med Statens Vegvesen, Meteorologisk Institutt og Bane Nor.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom