Bedriftsforbundet

Ofrer småbedriftene for å forenkle for byråkratene

Del

Regjeringen kunngjorde i går at den mer enn dobler terskelverdien for anbud til 1, 1 mill. kr. Når innkjøp under 1,1 mill. kr. ikke lenger må kunngjøres svekkes småbedriftenes muligheter til å delta i konkurransen om anbud og faren for ukultur, kameraderi og korrupsjon i offentlig sektor øker.

På feil parti

Bedriftsforbundet mener at Regjeringen og næringsminister Monica Mæland har satt seg på parti med byråkratene og undergraver norske småbedrifter. Deres muligheter til å delta i offentlige anbudskonkurranser, et marked på omlag 400 mrd kr årlig, svekkes ytterligere.

- Regjeringen forenkler for innkjøpsbyråkratene, men våre medlemmer, de mindre bedriftene, svekkes og står i fare for å aldri slippe til med de nye terskelverdiene. Dette er elendig småbedriftspolitikk fra regjeringen, sier adm.dir Olaf Thommessen.

Skaper økt grobunn for ukultur, kameraderi og korrupsjon

Når store innkjøpsvolum unntas kunngjøring er vi i stor grad overlatt riks-, kommune- og fylkesrevisjonens kapasitet til å gjøre stikkprøvekontroller med innkjøpspraksis. Særlig mange kommuner har ekstremt lite ressurser til slik kontroll.

- Endringene i terskelverdi etterlater store innkjøpsvolumer til svak kontroll. Det blir mer tilfeldig kontroll med hvor og hva som kjøpes inn, og dessuten av om man samlet kommer over terskel for kunngjøring og eksempelvis plikter å utlyse en rammeavtale, sier Thommessen

Trippelsmell for små og mellomstore bedrifter

Bedriftsforbundet mener at småbedriftene kommer uheldig ut med regjeringens innkjøpspolitikk.

-For det første har Regjeringen vært svært passive til at offentlige innkjøpere ikke deler opp anbud. For det andre har den gått inn for å sentralisere enda mer av statens innkjøp. Og nå kommer mer enn dobling av terskelverdi. 

Oppfordrer til selvpålagt forenklet kunngjøring av anbud

Offentlig innkjøpere kan velge å utlyse anbudskonkurranser under terskelverdi, for eksemplet ved forenklet kunngjøring på nettside.

- Vi oppfordrer offentlig innkjøpere til å sette lavere terskelverdier for forenklet kunngjøring. Dette vil øke sjansene for at flere småbedrifter vil få muligheten til å delta i offentlige anbudskonkurranser og kan bedre tilliten til det offentliges innkjøp, sier Thommessen.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet
Bedriftsforbundet
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.bedriftsforbundet.no

Bedriftsforbundet er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter. Vi har  ca. 4 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte.

Følg saker fra Bedriftsforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bedriftsforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bedriftsforbundet

En god plattform for de små og mellomstore bedriftene15.1.2018 18:30Pressemelding

Bedriftsforbundet gleder seg over at flere av deres kampsaker ligger i regjeringens nye plattform; blant annet øke bunnfradraget i formueskatten, reduksjon /tak på eiendomsskatt, signalet om sykelønn og det å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige anbud. - Dette er en nettopp en god plattform for de små og mellomstore bedriftene. Vi i Bedriftsforbundet tar gjerne rollen som rådgivere og vaktbikkjer når flere av disse tiltakene skal utformes, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

OECD-rapporten må ikke bli en sovepute19.12.2017 11:30Pressemelding

I dag gikk det ut en pressemelding fra Finansdepartementet som sier at Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi i en ny spesialrapport om Norge som blir lagt frem i dag. Bedriftsforbundet synes det er bra at OECD gir støtte til regjeringen, men mener dette ikke må bli en sovepute for regjeringens økonomiske politikk. OECD understreker nettopp behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom