Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Offentlig møte om Davvi vindkraftverk - 22.november i Sirma

Del

NVE har mottatt meldinger med forslag til utredningsprogram fra Grenselandet AS for Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytninger i kommunene Lebesby og Tana.

Davvi vindkraftverk er planlagt i grenseområdene mellom kommunene Lebesby og Tana i øst og

Porsanger i vest. Vindkraftverket er planlagt bestående av 100 til 267 vindturbiner med ennominell effekt på mellom 3 og 8 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på inntil 800

MW. Planområdet har et areal på ca. 78 km2. Produksjonen fra vindkraftverket planlegges tilknyttetnettet gjennom bygging av en ny kraftledning til Statnetts meldte transformatorstasjon i Adamselv og

gjennom en ny kraftledning frem til transmisjonsnettet i Finland.

NVE vil holde nytt offentlig møte om saken på Sirma grendehus onsdag 22. november kl. 18.00, hvor det vil være nordsamisk tolk tilstede. NVE vil orientere om den offentlige saksbehandlingen av meldingene. Tiltakshaver, Grenselandet AS, vil være representert og orientere om prosjektet og deres forslag til utredningsprogram.

Eventuelle merknader må sendes NVE innen 31.12.2017.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom