Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Offentlig møte i Elverum i forbindelse med at Eidsiva Nett har søkt om spenningsoppgradering til 132 kV på nettet mellom Elverum og Trysil

Del

Tid og sted: 5. februar 2019, klokken 19 på Scandic Elgstua i Elverum.

Eidsiva Nett søker om å oppgradere eksisterende 66 kV kraftledning mellom Elverum og Trysil til 132 kV spenning. I tillegg søker de om å få rive ca. 8 km med gammel 66 kV ledning. I Løvbergsmoen, Lutufallet og Trysil transformatorstasjoner søker Eidsiva Nett om å bygge om anleggene til 132 kV spenning. I Lutufallet transformatorstasjon er det også behov for et nytt koblingsanlegg, og Eidsiva Nett har skissert fire alternative plasseringer av anlegget.

NVE har sendt søknaden på offentlig høring og høringsfristen er satt til 19. februar 2019.

Alle er velkomne til møtet.

Les mer om saken 

Kontakter

Saksbehandler Katrine Stenshorne Odenmarck, tlf 22 95 93 27

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom