Bedriftsforbundet

OECD-rapporten må ikke bli en sovepute

Del

I dag gikk det ut en pressemelding fra Finansdepartementet som sier at Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi i en ny spesialrapport om Norge som blir lagt frem i dag. Bedriftsforbundet synes det er bra at OECD gir støtte til regjeringen, men mener dette ikke må bli en sovepute for regjeringens økonomiske politikk. OECD understreker nettopp behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk.

- Det er derfor viktig at regjeringen fremover har fokus på hverdagsnæringslivet, nemlig de små og mellomstore bedriftene. To av tre nye arbeidsplasser i Norge er skapt i nye og unge bedrifter, og vi støtter OECD når de understreker behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk i en tid der rammebetingelsene for norsk økonomi er i endring, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

I rapporten peker OECD på at rommet for videre økning i bruken av oljeinntekter fremover er begrenset, og understreker at det derfor er viktig offentlige midler brukes effektivt. Dette er i tråd med Bedriftsforbundets fokus på å redusere offentlige utgifter og byråkrati. Forbundet er fornøyde med at partiene kom til enighet i statsbudsjettet om å skjerpe kravene til ytterligere innsparinger og effektivisering i offentlig sektor fra 0,5 til 0,7 prosentpoeng, men mener det er mer å hente.

- Vi har flere agendapunkter som handler om sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende, fjerning eller reduksjon i arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter, regler for innbetaling av forskuddsskatt og formueskatt, men høyest på vår agenda for reduksjon i offentlige utgifter står sykefraværsordningen. Der kan Norge AS spare 15 milliarder ved innføring av karensdag og reduksjon til 80 % lønn i sykefraværsperioden. I tillegg må man ha hverdagsnæringslivet på dagsagendaen. Det må bli enda mer attraktivt å starte bedrifter og å være innovativ, og vi må legge de økonomiske forholdene bedre til rette for de små og mellomstore bedriftene rundt i det ganske land, avslutter Thommessen.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet
Bedriftsforbundet
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.bedriftsforbundet.no

Bedriftsforbundet har ca. 4 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. 

Følg saker fra Bedriftsforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bedriftsforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bedriftsforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom