Bedriftsforbundet

OECD-rapporten må ikke bli en sovepute

Del

I dag gikk det ut en pressemelding fra Finansdepartementet som sier at Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi i en ny spesialrapport om Norge som blir lagt frem i dag. Bedriftsforbundet synes det er bra at OECD gir støtte til regjeringen, men mener dette ikke må bli en sovepute for regjeringens økonomiske politikk. OECD understreker nettopp behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk.

- Det er derfor viktig at regjeringen fremover har fokus på hverdagsnæringslivet, nemlig de små og mellomstore bedriftene. To av tre nye arbeidsplasser i Norge er skapt i nye og unge bedrifter, og vi støtter OECD når de understreker behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk i en tid der rammebetingelsene for norsk økonomi er i endring, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

I rapporten peker OECD på at rommet for videre økning i bruken av oljeinntekter fremover er begrenset, og understreker at det derfor er viktig offentlige midler brukes effektivt. Dette er i tråd med Bedriftsforbundets fokus på å redusere offentlige utgifter og byråkrati. Forbundet er fornøyde med at partiene kom til enighet i statsbudsjettet om å skjerpe kravene til ytterligere innsparinger og effektivisering i offentlig sektor fra 0,5 til 0,7 prosentpoeng, men mener det er mer å hente.

- Vi har flere agendapunkter som handler om sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende, fjerning eller reduksjon i arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter, regler for innbetaling av forskuddsskatt og formueskatt, men høyest på vår agenda for reduksjon i offentlige utgifter står sykefraværsordningen. Der kan Norge AS spare 15 milliarder ved innføring av karensdag og reduksjon til 80 % lønn i sykefraværsperioden. I tillegg må man ha hverdagsnæringslivet på dagsagendaen. Det må bli enda mer attraktivt å starte bedrifter og å være innovativ, og vi må legge de økonomiske forholdene bedre til rette for de små og mellomstore bedriftene rundt i det ganske land, avslutter Thommessen.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet
Bedriftsforbundet
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.bedriftsforbundet.no

Bedriftsforbundet har ca. 4 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. 

Følg saker fra Bedriftsforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bedriftsforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bedriftsforbundet

- Betaler man full arbeidsgiveravgift skal man få sykelønn!11.4.2018 13:00Pressemelding

Høyre har nå vedtatt å ”gjennomgå aldershindringer” i arbeidslivet og fjerne øvre aldersgrenser i arbeidsmiljøloven. Det tar Bedriftsforbundet som en del-seier i sin kamp om at små og mellomstore bedrifter som betaler arbeidsgiveravgift skal ha retten til sykelønn eller slippe avgiften, og mener det er på høy tid at man gir sykelønn eller fjerner arbeidsgiveravgiften for selvstendig næringsdrivende over 70 år.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom