Mattilsynet

Nytt tilfelle av smittsom dyresykdom funnet på elg

Del

Nye kartleggingsprøver viser et tilfelle av den smittsomme dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD). Sykdommen ble for første gang påvist i Norge i april 2016, den gang på et reinsdyr. Sykdommen er nå påvist på en elg i Trøndelag. CWD smitter mellom dyr, men har aldri smittet til mennesker og truer ikke mattryggheten.

Elgen ble avlivet 12. mai, og sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet. Mattilsynet mottok varsel om tilfellet i dag, 25. mai.

-Det er lite kunnskap om denne sykdommen i Norge, men vi er bekymret over å ha funnet nok et tilfelle så kort tid etter det første. Foreløpig er det for tidlig å si hvor utbredt dette er. Vi kan ha hatt den i Norge i lang tid uten å være klar over det, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Mattilsynet trapper nå opp overvåkningen av ville hjortedyr i samarbeid med Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet.

Ingen kjent risiko for smitte til mennesker

CWD er en sykdom som er utbredt i flere deler av USA og Canada. Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker, verken fra dyr eller via mat.

- I Norge er det siden 2004 undersøkt om lag 2.000 prøver av tamme og ville hjortedyr uten at sykdommen er funnet. Selv om sykdommen ikke er farlig for mennesker, ønsker vi i samarbeid med miljømyndighetene å skaffe bedre oversikt over hvor utbredt den er.

Vi har også bedt Vitenskapskomiteen for Mattrygghet om en risikovurdering rundt denne sykdommen. Sammen med rådene fra Veterinærinstituttet vil den danne grunnlaget for mulige tiltak fremover. Risikovurderingen er ventet i juni.

Si fra om du ser syke dyr

Som vanlig ber vi alle som ferdes ute i naturen om å si fra til Mattilsynet dersom de ser syke hjortedyr (hjort, rein, rådyr, dådyr og elg). Symptomer på sykdommen er unormal oppførsel og avmagring. Hvis du kommer over dyrekadavre av samme dyrearter er det også fint om du varsler oss. Det kan du gjøre ved å ringe 22 40 00 00.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom