Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nytt krav om rapportering av faktiske kostnader for nettanlegg i regionalnettet

Del

NVE vil sikre et bedre kostnadsgrunnlag for nettanlegg i regionalnettet ved å pålegge rapportering av faktiske kostnadstall.

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre et godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering. Fram til nå har REN AS samlet inn kostnadstall i regionalnettet, gjennom en frivillig innrapporteringsordning. Det har vært få innrapporteringer, noe som har gjort kostnadsgrunnlaget svakt og lite anvendbart.

NVE vil sikre et bedre kostnadsgrunnlag ved å sette et nytt konsesjonsvilkår om rapportering av faktiske kostnadstall i konsesjoner etter energiloven til elektriske anlegg i regionalnettet. Innrapporteringen skal skje senest ett år etter at konsesjonsgitt anlegg er satt i drift. Arbeidet med å samle inn og holde oversikt over kostnadsdata, samt å utarbeide en kostnadskatalog for regionalnettet vil utføres av REN.

- Publisering av kostnadstall i en kostnadskatalog vil sørge for at lik informasjon gjøres tilgjengelig for aktørene på leverandørmarkedet til samme tid. Det publiseres i dag kostnadstall for kraftproduksjonsanlegg, som benyttes av både aktørene i bransjen og av myndighetene, sier avdelingsdirektør i Energiavdelingen Anne Vera Skrivarhaug.

Inviterer til temadag om innrapportering

NVE og REN vil bidra til at usikkerheten i kostnadsgrunnlaget blir så liten som mulig og at det ikke tar mer tid enn nødvendig å gjennomføre innrapporteringen. Dette vil gjøres ved å tilpasse RENs gjeldende innrapporteringsskjemaer bedre til konsesjonærenes behov. REN vil derfor arrangere en workshop 13. september 2017, der interesserte aktører kan gi innspill og bidra til at innrapporteringsordningen forbedres. Mer informasjon om workshopen vil bli lagt ut på REN sine hjemmesider www.ren.no .

Bedre markedsinformasjon

Det har blitt stilt spørsmål ved om en kostnadskatalog vil kunne forstyrre prisfastsettelsen i leverandør- og entreprenørmarkedet for nettanlegg.  NVE viser til at det er satt som en forutsetning for utarbeidelsen av kostnadskatalogen at statistikken skal være basert på gjennomsnittsbetraktninger av et tilstrekkelig antall innrapporterte data. Denne forutsetningen er satt for å unngå at statistikken som publiseres i kostnadskatalogen gir uønskede virkninger på leverandørmarkedet og for prisene ved bygging av regionalnettsanlegg. Kostnadstallene fra enkeltanlegg vil ikke være tilgjengelig for andre enn NVE og REN.

Når det gjelder tilgang på informasjon i et marked, tilsier likebehandlingsprinsippet at informasjon som blir gjort tilgjengelig for én leverandør i et marked, også skal gjøres tilgjengelig for de andre leverandørene på det samme markedet. Samtidig tilgang på lik informasjon vil føre til at aktørene i markedet kan handle på samme informasjonsgrunnlag.

Kontaktpersoner
Fungerende seksjonssjef Gudmund Bartnes, tlf 997 44 267
Overingeniør Ingrid Endresen Haukeli, tlf 419 06 434

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom