Bane NOR

Nytt jernbanespor kutter 7 000 vogntog

Del

Det nye sporet til Voss Water i Aust-Agder gir god klima-effekt. 20.000 tonn CO2-utslipp fjernes årlig som følge av den nye linja.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune stod for den offisielle åpningen sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen hos VOSS Water. 100 millioner flasker vann ble produsert i 2016. Foto: Kjell Maudal, Bane NOR
Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune stod for den offisielle åpningen sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen hos VOSS Water. 100 millioner flasker vann ble produsert i 2016. Foto: Kjell Maudal, Bane NOR

Etter et spleiselag der Bane NOR gikk inn med 10 millioner blir sidesporet til Sørlandsbanen igjen operativt fra 15. juni. Sporet, som skulle koste 12-15 millioner kroner, er nå kalkulert til 20,2 millioner. Fra Iveland til Kristiansand Havn er det 40 kilometer. Et spleiselag bidrar med om lag halvparten av totalkostnaden til det jernbanetekniske tiltaket fram til VOSS Water. Sporene til Iveland utgjør en sentral del av Vatnestrøm jernbaneprosjekt, som også støttes av Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Knutepunkt Sørlandet.

Vatnestrøm stoppested på Sørlandsbanen åpnet sommeren 1938. Stoppestedet ble så nedgradert til holdeplass i 1958, og nedlagt i 1989.[1] Nå er altså sidesporet åpnet igjen.

Svingete fylkesveier
Bakgrunnen for nyåpningen er en søknad fra Voss Water om opprustning av den gamle linja. 7.000 vogntog har de siste årene fraktet vann på svingete og smale fylkesveier forbi hele fem barneskoler på vei ned til havna ved sjøen. Det nye vanntoget skal gå fra Vatnestrøm til Kristiansand én gang i døgnet, og skal driftes av godstogselskapet CargoNet. I fabrikken produseres 75.000 flasker i timen. Vannet blir så plassert i containere, 22 vogner på hvert tog, og volumet er økende.

Fjerner 20.000 tonn CO2
At Vossvannet kjøres med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog, betyr mye for miljøet.Konsulent Jon Refseth har med konservative anslag regnet ut en miljøeffekt på20.000 tonn CO2 ekvivalenter mindre utslipp per år. Fra havna, og opp igjen til fabrikken, tar toget med seg emballasje, tomme flasker, og annet nødvendig materiell til produksjonen.

Omlag 4,7 millioner liter vann transporteres hver måned ut fra Voss Productions i Aust-Agder. To tredjedeler av vannet eksporteres over Atlanteren til USA. Ettersom majoritetseieren i VOSS er et kinesisk investeringsselskap, er potensialet stort for eksport også til Kina, kanskje særlig etter at statsminister Erna Solberg var i Beijing for å myke opp handelsforbindelsene med den asiatiske kjempen.

Porten til Europa
Fra Bane NORs side understrekes det at EU over tid har jobbet med transportnettverkene sine, og at bevilgningen til Vatnestrøm også må sees i den sammenheng. Den korteste veien fra Danmark til Norge er Kristiansandsområdet.

- EU har de siste årene fått på plass en tospors jernbane helt inn i havna i Hirtshals, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen, som understreker at dette medfører nye muligheter for gods på bane. Kristiansen legger til at Bane NOR er positive til å se på tilsvarende jernbaneløsninger for flere regionhavner.

- Det er viktig å samhandle om fellesløsninger om intermodale godsknutepunkter når infrastrukturer skal utvikles og bygges. Sidesporet fra Vatnestrøm er et godt eksempel på realisering av intermodalt knutepunkt, sier Bane NORs trafikkdirektør.

[1] Ifølge Banedata 2004.

Kontakter

Bjørn Kristiansen, trafikkdirektør Bane NOR: 9053104.
Jon Refseth, konsulent for Iveland kommune: 916 56 238.
Egil Mølland, kommunalsjef Iveland kommune: 90 87 56 26.
Mathias Bernander, Kristiansand Havn: 901 17 176.
Bane NORs områdedirektør, Stian Wesøy: 474 78088.
Bane NORs sjef for terminaler, Kjell Ivar Maudal: 900 19 648.
Bane NORs banesjef, Harald Roland: 91677665.

Bilder

Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune stod for den offisielle åpningen sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen hos VOSS Water. 100 millioner flasker vann ble produsert i 2016. Foto: Kjell Maudal, Bane NOR
Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune stod for den offisielle åpningen sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen hos VOSS Water. 100 millioner flasker vann ble produsert i 2016. Foto: Kjell Maudal, Bane NOR
Last ned bilde
Jernbanesporet til VOSS Water på Iveland i Aust-Agder.  Foto: Vegard Hodne, Iveland kommune.
Jernbanesporet til VOSS Water på Iveland i Aust-Agder. Foto: Vegard Hodne, Iveland kommune.
Last ned bilde
Trafikkdirektør i Bane NOR, Bjørn Kristiansen. Foto: Tonje Walde
Trafikkdirektør i Bane NOR, Bjørn Kristiansen. Foto: Tonje Walde
Last ned bilde
Setesdalsbanen til Krristiansands havn.
Setesdalsbanen til Krristiansands havn.
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom