Nærings- og fiskeridepartementet

Nytt forslag om laksevekst

Del

Regjeringen vil gi oppdrettsnæringen mulighet til å vokse. Forslaget kan gi millioninntekter til laksekommunene.

- I oktober skrudde vi på trafikklyset. Nå foreslår vi hvordan veksten skal gjennomføres i praksis. Det kan gi gode inntekter til kommunene og fylkeskommunene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Det nye trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

Oppdretterne kan vokse gjennom å øke på tillatelser de allerede har, eller gjennom nye konsesjoner. Forslaget Nærings- og fiskeridepartementet nå sender på høring, gjelder vekst på eksisterende tillatelser.

Dersom alle takker alle ja til tilbudet, kan det gi det offentlige inntekter på rundt 1 milliard kroner. Av dette vil 80 prosent gå til havbruksfondet. Det vil i så fall gi nesten 800 millioner til kommunene og fylkeskommunene.

- I tillegg vil kommunene få inntektene fra de nye tillatelsene, som vi senere skal tildele gjennom auksjon. Samlet gir dette oppdrettsnæringen en betydelig mulighet for til å øke sin produksjon, sier fiskeriministeren.

Forslaget som nå går på høring innebærer at aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å øke kapasiteten med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst. Etter at det er tildelt vekst gjennom eksisterende tillatelser, vil resten bli tildelt som nye tillatelser, via auksjon. Nærings- og fiskeridepartementet vil sende ut forslaget om tildeling av nye konsesjoner på et senere tidspunkt.

Hovedpunktene i høringen er:

  • Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst.
  • Etablerte aktører i grønne områder får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse.
  • Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene vil få tilbud om 6 prosent vekst, uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har.
  • Resten skal tildeles gjennom auksjon.
  • Totalt kan det nye systemet gi en vekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24 000 tonn i 2018.

Høringsfristen er 8. desember 2017.

Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med. Prisen er ikke en del av høringen. 

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom