Siva – selskapet for industrivekst

Nytt felles eiendomsselskap for Fjellregionen

Del

Siva, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) og Røros Vekst har i fellesskap dannet et nytt eiendomsselskap, Siva Fjellregionen Eiendom AS. Målet er at selskapet skal kunne løfte flere eiendomsinvesteringer og bidra til økt næringsutvikling i Fjellregionen.

Noen av de ni eiendommene som vil inngå i Siva Fjellregionen Eiendom. Med et felles selskap vil Siva, Røros Vekst og NØK kunne løfte større prosjekter for næringslivet i regionen fremover.
Noen av de ni eiendommene som vil inngå i Siva Fjellregionen Eiendom. Med et felles selskap vil Siva, Røros Vekst og NØK kunne løfte større prosjekter for næringslivet i regionen fremover.

Det nye selskapet, Siva Fjellregionen Eiendom AS eies av Siva Eiendom Holding AS (62%), NØK (25%) og Røros Vekst (13%). Det nye selskapet vil bestå av eiendommer fra NØK Energi Eiendom AS (NØK EE) og Røros Vekst AS. Siva går inn med 40 millioner egenkapital i selskapet.

- Siva, NØK og Røros Vekst jobber med bedrifter i Fjellregionen om mulige eiendoms-investeringer, men det har over tid vist seg å være krevende å få mobilisert tilstrekkelig kapital. Vi så et behov for å samle og styrke eiendomsaktørene. Sammen med Røros Vekst og NØK ser vi regionen under ett og får en større evne til å løfte prosjekter for næringslivet, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør for Eiendom i Siva.

Koblinger på tvers i Fjellregionen
Siva Fjellregionen Eiendom AS etablerer koblinger på tvers av kommuner og fylker i regionen, men innenfor et geografisk næringsområde som naturlig hører sammen. Gjennom selskapet ønsker man å etablere en tydeligere rollefordeling mellom virkemidlene for næringsutvikling i regionen og gjøre det enklere for bedrifter å vite hvor de skal henvende seg.

- NØK har samarbeidet godt med Siva i mange år i NØK EE og vi synes det var en spennende tanke da Siva signaliserte at de kunnen tenke seg å være en mer toneangivende aktør i Fjellregionen. Prosessen og strukturen som vi nå har kommet frem til er vi svært godt fornøyd med. NØK er opptatt av næringsutvikling i regionen og vi mener dette selskapet blir en god bidragsyter», sier Ivar Müller Often, daglig leder i NØK.

NØK EE overfører 7 næringsbygg på Tynset med 63 leietakere til det nye selskapet, og eierandel i Havsjøveien Næringspark AS.

- Røros Vekst har som mål å bidra til næringsutvikling, vekst og nye arbeidsplasser i Rørosregionen. Det å bli en del av Siva Fjellregionen Eiendom AS styrker muligheten for å nå dette målet. Det nye selskapet gir økt tilgang på kapital i tillegg til mer ressurser og kompetanse til drift og utvikling av næringseiendom» uttaler Siri Fürst, styreleder i Røros Vekst AS.

Røros Vekst investerer og utvikler næringseiendommer i Rørosregjonen. Selskapet er eid av Røros Kommune, Rørosbanken, Røros E-verk og Kjellmark AS. Røros Veksts viktigste eiendeler er aksjer i selskapene Gjøsvika AS, Gjøsvikmoen AS, Veksthuset AS og Havsjøveien Næringspark AS.

Røros Vekst overfører Vekshuset AS på Røros med 32 leietakere til det nye selskapet, og eierandel i Havsjøveien Næringspark AS.

Faktaboks Siva Fjellregionen Eiendom AS

 • Eies av Siva 62%, NØK 25% og Røros Vekst 13%
 • Selskapet skal jobbe for næringsutvikling i regionen gjennom eiendomsinvesteringer, i tett kontakt med lokale og regionale aktører og kobling til Sivas øvrige innovasjonsnettverk av næringshager og inkubatorer
 • Eiendommer i det nye selskapet
  • Tomtegata 8, Tynset
  • Ringveien 39, Tynset
  • Parkveien 5, Tynset
  • Aumliveien 4A, C, D, Tynset
  • Elvegata 9A-C, Tynset
  • Industriveien 14, Tynset
  • Ringveien 34 A-E og 35 A-C, Tynset
  • Tolleff Bredals vei 13, Røros
  • Havsjøveien 309 og 313, Røros

Kontaktpersoner i forbindelse med etablering av det nye selskapet:
Lise Bartnes Aalberg, direktør for Eiendom i Siva, mobil: 913 83 167,
epost: lise.bartnes.aalberg@siva.no

Ivar Müller Often, daglig leder i NØK, mobil: 917 91 685
epost: ivar.often@nok.no

Siri Fürst, styreleder i Røros Vekst AS, mobil: 928 03 651
epost: furst@considium.no

 

Nøkkelord

Bilder

Noen av de ni eiendommene som vil inngå i Siva Fjellregionen Eiendom. Med et felles selskap vil Siva, Røros Vekst og NØK kunne løfte større prosjekter for næringslivet i regionen fremover.
Noen av de ni eiendommene som vil inngå i Siva Fjellregionen Eiendom. Med et felles selskap vil Siva, Røros Vekst og NØK kunne løfte større prosjekter for næringslivet i regionen fremover.
Last ned bilde
Last ned bilde
Ivar Müller Often, Daglig leder i NØK
Ivar Müller Often, Daglig leder i NØK
Last ned bilde
Siri Fürst, Styreleder i Røros Vekst AS
Siri Fürst, Styreleder i Røros Vekst AS
Last ned bilde
Lise Bartnes Aalberg, Direktør Eiendom i Siva
Lise Bartnes Aalberg, Direktør Eiendom i Siva
Last ned bilde

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Thorgard
7462 Trondheim

480 39 000http://www.siva.no

Siva er statens virkemiddel for utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet og gjør dette gjennom:

 • Investering, utvikling og forvaltning av industri- og næringseiendommer i hele landet
 • eierskap i innovasjonsselskap f.eks. Rørosregionen Næringshage AS og Klosser Innovasjon AS
 • forvalter av Næringshage- og inkubatorprogrammet
 • forvalter av ordningen Norsk katapult

Følg saker fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Siva – selskapet for industrivekst

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom