Kystverket

Nytt bølgevarsel for Vestlandet

Del

Sammen med Kystverket er BarentsWatch i ferd med å etablere et bølgevarsel for hele Norskekysten. Før julestormen har vi nå fått opp varsel for hele Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette skal bidra til bedre informasjon om det som møter en når en legger fra kai, som passasjer eller navigatør.

En ny varslingstjeneste for bølger er nå også klar for hele Vestlandet. Uvær og storm preger julehelgen og det varsles om en maksimal bølgehøyde på over 20 meter på strekningen mellom Utvær og Stad (se illustrasjon). Dette er varsel langt fram i tid og kan bli korrigert av senere varsler dersom havbølger og vind endrer styrke eller retning.

Det er BarentsWatch og Kystverket som i dag har utvidet sitt bølgevarsel til å dekke nye områder på Vestlandet. De nye dekningsområdene er ytre strøk av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Bølgevarslene finnes på https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/. Det kan her zoomes inn på de områdene man er ute etter eller områder/farleder kan velges direkte ut fra lenke.

I kartet vises piler som angir retning og styrke på bølgevarslene.

Det er isolinjer som angir bølgehøyde på samme måte som høydekoter i et kart.

Farleder er markert med blå streker og ved å klikke på disse får man en bølgehøydeprofil for hele farleden.  Ved å bevege skjermmarkør over denne kurven finner man igjen tilsvarende sted i kartet.

Under kartet er det en tidsvelger der man kan velge inntil 42 timer fram i tid. 

Bølgevarselmodellene utvikles og driftes av Uni Research Polytec AS for Kystverket. BarentsWatch får utviklet visning og presenterer varslene på webportalen barentswatch.no.

Bølgevarslene er nå i ferd med omfatte store deler av kysten. Nordland sør for Salten og Jæren-Lindesnes planlegges publisert rett over nyttår, og Lindesnes-Oslofjorden første kvartal 2017.

Demonstrasjon Bølgevarsel

Kontakter

Uni Research Polytec AS: Torleif Lothe, oceanograf/adm dir, telefon 915 26 942, Torleif.Lothe@polytec.no

Kystverket: John Morten Klingsheim, prosjektleder, telefon 52733230, john.morten.klingsheim@kystverket.no

BarentsWatch: Eivind Rinde, prosjektleder, telefon 90696094, eivind.rinde@barentswatch.no

Bilder

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom