Nye Veier

Nye Veier: Viktig milepæl for ny E39 Mandal øst - Mandal by

Del

Arbeidet med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by er i gang. Kontrakten har en verdi på 1500 millioner kroner.

En viktig milepæl er nådd for kontrakt B, Mandal øst – Mandal by, når planarbeidet nå er offisielt i gang på strekningen. Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag.
En viktig milepæl er nådd for kontrakt B, Mandal øst – Mandal by, når planarbeidet nå er offisielt i gang på strekningen. Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag.

- En viktig milepæl for prosjektet. Nå er planprosessen formelt i gang. Vi har lagt opp til et løp som vi håper motiverer publikum til å fremme sine synspunkter, meninger og forslag knyttet reguleringsarbeidet som starter, sier utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier.

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen ny E39 Døle bru - Livold vedtatt i Mandal kommunestyre 18. juni 2015 og i Lindesnes kommunestyre 25. juni 2015.

Nye Veier har i samarbeid med Asplan Viak opprettet en digital medvirkningsportal som skal gjøre det enklere for publikum å gi tilbakemelding.

Klikk på denne lenken for å komme direkte til portalen.

Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt. Begrunnelsen er at planarbeidet er i vesentlig grad i samsvar med gjeldende overordnede planer.

Planområdet er cirka ti kilometer langt og strekker seg fra Døle bru til Mandal by, nærmere bestemt Ime. Planen skal legge til rette for fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t, og to felts tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t. Det er ventet at tiltaket gir vesentlig forbedret fremkommelighet og trafikksikkerhet. Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset.

- Vi ber om at synspunkter og innspill eller andre relevante opplysninger oversendes innen 31. august 2018, sier Lohne.

Disse kan sendes skriftlig til Nye Veier, Tangen 76, 4608 Kristiansand, eller på epost til postmottak@nyeveier.no. Merk innspill med «E39 Mandal øst - Mandal by».

Innspill kan også gis via Nye Veiers nettside

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert, og sendes sammen med øvrig planmateriell til behandling i kommunen. Det vil ikke bli gitt skriftlige svar på innspillene utover dette. Har du spørsmål kan du kontakte Håkon Lohne på telefon 97 71 48 81, epost  eller Hans Munksgaard på telefon 95 85 68 22, epost 

Nye Veier vil arrangere åpen kontordag sentralt i Mandal i uke 33. Dette vil bli kunngjort nærmere i lokalpressen, kommunes informasjonskanaler og på Nye Veiers nettside


Fremdriftsplan kontrakt B, Mandal øst – Mandal by:

29. juni 2018: Valg av entreprenør til konkretiseringsfasen.

30. september: Konkretiseringsfase slutt.

4. oktober: Signere kontrakt med entreprenør.

2. halvår 2019: Anleggsarbeidet starter.

Medio 2022: Veien åpnes.

Kontrakten har en verdi på 1500 millioner kroner eks. mva.

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas. Telefon: 97563620.
Utbyggingssjef Vidar Stormark. Telefon: 91 10 36 98.

Bilder

En viktig milepæl er nådd for kontrakt B, Mandal øst – Mandal by, når planarbeidet nå er offisielt i gang på strekningen. Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag.
En viktig milepæl er nådd for kontrakt B, Mandal øst – Mandal by, når planarbeidet nå er offisielt i gang på strekningen. Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag.
Last ned bilde
Reguleringsarbeidet omfatter 7 kilometer med ny firefelts mororvei på E39 samt 7 kilometer ny tilkomstvei med fartegrense 90 km/t til Mandal by.
Reguleringsarbeidet omfatter 7 kilometer med ny firefelts mororvei på E39 samt 7 kilometer ny tilkomstvei med fartegrense 90 km/t til Mandal by.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier.

Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet.

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom