Samferdselsdepartementet

Nye Veier AS skal bygge ny E6 forbi Lillehammer

Del

- Utbygginga av E6 mellom Moelv og Øyer vil styrke Mjøsregionen som ein felles bu- og arbeidsmarknad. Strekninga er viktig både for næringslivet og folk som skal til og frå jobb, skule og fritidsordningar. Med trafikksikker firefelts veg forsterkar og vidareutviklar vi E6 som hovudferdselsåre mellom Østlandet/Sørlandet og Trøndelag/Nord-Norge, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringa har i dag lagt fram eit forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E6 Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland. Nye Veier AS har ansvaret for prosjektet.

Kostnadane redusert med 5 milliardar kroner

- Eg er sjølvsagt glad for at kostnadane i forslaget vi no legg fram er sterkt redusert. I 2016 såg prislappen ut til å bli om lag 16,2 milliardar kroner. No er talet 11,3 milliardar kroner etter at både Statens vegvesen og Nye Veier AS har jobba ned kostnadane. I tillegg har Nye Veier AS klart å auke trafikantnytta med ca. 800 millionar kroner, seier Dale.

Strekninga er 43 kilometer lang og skal byggast som firefelts veg med ei fartsgrense på110 km/t. Dette førar til ei tidssparing på nesten 10 minutt samanlikna med i dag.

Ny E6 vil fleire stader følge same trasé som i dag. Dette gjeld strekningane Biri-Øyresvika og Storhove-Øyer. Forbi Lillehammer kjem vegen til å krysse Lågen lenger nord enn dagens E6, med tunnelar sør og nord for den nye brua.

Første delopning er planlagt allereie i 2023, mens heile prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Meir informasjon hos Nye Veier AS

Prop. 119 S (018–2019) Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv – Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland

Nøkkelord

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom