Unio

Nye tall lagt fram i dag: Sykepleiermangelen beskrives som kommunenes største rekrutteringsutfordring  

Del

I dag ble KS arbeidsgivermonitor for 2017 lagt fram. Den viser at sykepleiermangelen i norske kommuner er større enn noen gang. – Det er alvorlig og vi vet hva som skal til. Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger. Nå må de ansvarlige ta tak i situasjonen, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

I likhet med i fjor oppgir kommunene at sykepleiere er den gruppen det er desidert vanskeligst å rekruttere.  65 prosent av kommunene sier i år at det er utfordrende å rekruttere sykepleiere. Så få som fem prosent beskriver det som «ikke utfordrende». Legene er den nest vanskeligste gruppen å få rekruttert, 52 prosent svarer at dette er utfordrende. Så følger ingeniører og psykologer på de neste plassene, men et godt stykke bak.

Ikke bare er situasjonen alvorlig, men tallene viser også en markant økning fra 2016. Da beskrev 59 prosent av kommunene det som «meget» eller «ganske» utfordrende å rekruttere til sykepleierstillinger.

Eli Gunhild By er ikke overrasket.  – Allerede nå lyses det ut 4.000 sykepleierstillinger hvert år som ikke får en eneste søker ifølge NAV.  Det er klart det er alvorlig. Vi ser at arbeidsgivere i økende grad er i ferd med å få øynene opp for den alvorlige situasjonen, men de må også ta tak i den. Vi vil ikke se noen bedring før vi får et sykepleierløft. Det må satses på bedre lønns- og arbeidsvilkår for sykepleierne nå, sier Eli Gunhild By.

– Løsningen på sykepleiermangelen er kjent. I tillegg til bedre lønns- og arbeidsbetingelser sier våre medlemmer at de må ha et godt fagmiljø som gjør at sykepleiere finner det attraktivt å jobbe i kommunetjenestene.

 By viser til at det i dag er en stor arbeidskraftreserve knyttet til deltid, høyt sykefravær grunnet belastende arbeidsmiljø, for tidlig avgangsalder og sykepleiere som velger å jobbe i andre sektorer.

 – Dette handler om pasienter og brukere og hvilket tilbud de fortjener og har behov for. Det er kort og godt god samfunnsøkonomi å legge til rette for at sykepleiere jobber i hele stillinger, og at de har arbeidsvilkår som gjør at de kan stå løpet ut til pensjonsalderen - og ikke minst en konkurransedyktig lønn, sier By.

– Når de som styrer kommunene nå selv har fortalt hvor skoen trykker, så har både helseministeren og lokalpolitikerne et ansvar for å løse dette. Dette gir et dårligere pasienttilbud og det er ikke Norge verdig, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Her kan du selv lese KS ferske arbeidsgivermonitor:

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/arbeidsgivermonitoren-2017/ks-arbeidsgivermonitor-2017-f36.pdf

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom