Nye Veier

Nye strekninger til Nye Veier

Del

Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer – Otta i Oppland, E16 Kløfta – Kongsvinger i Akershus og Hedmark og E6 Kvænangsfjellet i Troms.

Kartet viser Nye Veiers eksisterende strekninger, samt de tre nye (i mørk rødt).
Kartet viser Nye Veiers eksisterende strekninger, samt de tre nye (i mørk rødt).

Nye Veiers styreleder, Harald V. Nikolaisen, sier styret er svært tilfreds med departementets beslutning.

- Dette er viktige strategiske signaler som selskapet har arbeidet for å få gjennomslag for. Nå ser vi frem mot behandling av den kommende Nasjonal Transportplan (NTP), som kan gi Nye Veier ytterligere strekninger, sier Nikolaisen.

Administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland, uttrykker glede for at selskapet tilføres nye prosjekter å planlegge og bygge ut.

- Vi er glad for den tilliten vi blir vist med å få tilført tre nye strekninger. De nye strekningene er svært spennende, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet med å analysere og optimalisere dem, før de bygges ut, sier Hovland.

Nye Veier har for tiden en prosjektportefølje på litt over 50 milliarder kroner under planlegging og utbygging. Da selskapet ble etablert, fikk de en oppstartsportefølje med strekninger de skulle bygge ut i løpet av 20 år, til en verdi av 148 milliarder kroner.

De nye strekningene inneholder flere prosjekter som er helt eller delvis finansiert i inneværende NTP, med planlagt oppstart i både første og andre seksårsperiode. Departementet forutsetter at årlig bevilgning til selskapet etter utvidelsen vil være uendret, det vil si 5 mrd. 2016-kr i avtalt tidsrom.

- Vi er spesielt glade for å få vårt første prosjekt i Nord-Norge. Kvænangsfjellet er viktig for transport mellom Finnmark og Troms. Strekningen er værutsatt og blir ofte stengt om vinteren. Gjennom dette prosjektet får selskapet mulighet til å utvikle metodikk og løsninger for å styrke samfunnssikkerheten i transportsystemet, legger Hovland til.

For Nye Veier er det viktig å bli tilført nye strekninger som skal konkurrere om å prioriteres for utbygging.  

- Nå er vi klare til å skalere virksomheten vår og med det ta inn nye prosjekter i vår portefølje.  For vår modell og de samfunnsøkonomiske resultatene vi skal skape videre, er det viktig at det er konkurranse mellom prosjektene i vår utbyggingsportefølje. Det er denne dynamikken som ligger til grunn for vår prioritering. Dette skaper grunnlag for videre utvikling av selskapet, sier Ingrid Dahl Hovland.

Hun legger til at Nye Veier ønsker å fortsette med å effektivisere norsk veibygging.

- Vi øker nytten av veiinvesteringene samtidig som kostnadene reduseres. Etter tre års drift har vi økt den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i våre veiprosjekter med over 50 milliarder kroner. 30 milliarder er økt trafikantnytte, mer enn 20 milliarder er reduserte kostnader, sier Ingrid Dahl Hovland.

Kontakter

Adm. direktør Ingrid Dahl Hovland, tlf. 905 82 334

Bilder

Kartet viser Nye Veiers eksisterende strekninger, samt de tre nye (i mørk rødt).
Kartet viser Nye Veiers eksisterende strekninger, samt de tre nye (i mørk rødt).
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom