Nærings- og fiskeridepartementet

Nye regler for kystflåtens lasterom

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag endret begrensninger for lasterom i kystflåten. Nå skal færre rom regnes som lasterom.

- Endringen vil gjøre regelverket enklere for fiskerne og sørge for likebehandling. Endringen har ingenting å si for fordelingen av fisk mellom fartøygruppene. Kvotene ligger fast, men fartøyeiere får større frihet til å utforme båtene sine sånn de mener det er hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Når lasteromsbegrensninger først ble innført var det for å regulere fangsten. I dag er de største fartøygruppene i kystflåten regulert med fartøykvoter, så øvre størrelsesgrense for kystfiskeflåten har lite å si for hvor mye fisk som tas ut av havet.

De nye reglene innebærer at bare lasterom som kan benyttes til føring av fangst skal regnes inn i begrensningen på 500 kubikkmeter. Det tidligere regelverket inkluderte både vanntanker og miljøtanker i beregningen av lasterom. 

- Det kan ikke være sånn i 2018 at vi har et regelverk som begrenser fiskernes muligheter til å velge miljømessige løsninger, sier fiskeriminister Sandberg.

Departementets vedtak innebærer:

  • Den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy skal fortsatt være på 500 kubikkmeter lasteromsvolum, men færre rom skal heretter regnes som relevante lasterom.
  • En egen definisjon av hva som er relevante lasterom fastsettes i en ny bestemmelse i deltakerforskriften § 2 bokstav d for å unngå unødig tvil om hva som er gjeldende rett. Det vil i all hovedsak bare være lasterom som kan benyttes til føring av fangst som vil være relevante.
  • Relevant lasterom defineres etter dette som "det totale volumet til et fartøys lasterom og tanker, herunder fryserom, kasserom og rom tilkoblet RSW-anlegg, som lovlig kan benyttes til føring av fangst. Lasterom og tanker som er innredet eller utrustet slik at de lovlig kan benyttes til føring av fangst skal regnes med i lasteromsvolumet selv om de ved avblending eller på andre lett reverserbare måter er gjort ubrukelige for føring av fangst."
  • Forskriften gir også en oversikt over en rekke rom som ikke lenger vil være relevante lasterom. Fiskeridirektoratet vil kunne gi retningslinjer som utfyller hva som skal regnes som relevant lasteromsvolum.
  • Departementets vedtak i dag har ingen betydning for hva som defineres som øvre størrelsesgrenser for fartøy som tildeles torsketråltillatelse, seitråltillatelse, reketråltillatelse, pelagisk tråltillatelse eller ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften.

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom