Konica Minolta

Nye muligheter innen etikettmarkedet

Del

Midlertidig strømbrudd og hetebølge i Oslo stoppet ikke deltakere fra å komme på Konica Minoltas etikettseminar i Nydalen en varm sommerdag i juni.

Konica Minoltas vertskap
Konica Minoltas vertskap

Midlertidig strømbrudd og hetebølge i Oslo stoppet ikke deltakere fra å komme på Konica Minoltas etikettseminar i Nydalen en varm sommerdag i juni. 

Digital etikettproduksjon, - et vekstområde
Torsdag 7. juni gjennomførte Konica Minolta et kundeseminer med fokus på nye muligheter i etikettmarkedet. Dette er et relativt nytt satsingsområdet for selskapet og første gang Konica Minolta Norge arrangerer et kundearrangement med dette temaet.

Digitaltrykk som produksjonsform av etiketter er fremdeles i en tidlig fase i Norge, hvor tradisjonelt flexotrykk fremdeles er dominerende. De fremmøtte fikk høre Michael Bach Nielsen fra Medit Consult presentere hvilke muligheter som ligger i etikkmarkedet for tradisjonell trykkerier. Hvorfor etikett kan væremer interessant enn tradisjonell trykksakproduksjon? Hvilke kunde- og produkttyper finnes innen etikett? Hva påvirker etterspørselen?

Hva kreves det av kompetanse internt? Dette var noen av spørsmålene som ble forsøkt besvart. Bach Nilsen mener blandt annet at langsiktige kontrakter og gode marginer på produksjon bør lokke tradisjonelle trykkerier til etikettmarkedet. 

En annen foredragsholder, Morten Toksværd fra Konica Minoltas samarbeidspartner Grafisk Maskinfabrikk, fokuserte på viktigheten med etterbehandling i etikettproduksjon. Han presenterte funksjonelle og gode løsninger for utstansing, lakk, foliering og andre spesialeffekter som er nødvendig for oppnå et profesjonelt sluttresultat.

Ny etikettprinter fra Konica Minolta
På seminaret fikk deltakerne informasjon om Konica Minoltas nyeste etikettprinter; AccurioLabel 190. Salgssjef for produksjonsprint, Roger Wiig i Konica Minolta, mener selskapet kan hjelpe kunder inn i nye markeder med sin nye etikettprinter: - Med over 25 installasjoner i Europa så langt i 2018, viser dette at vi har truffet mellomvolum-segmentet for etikettprint med denne modellen svært godt.

AccurioLabel 190 vil bli vist på Sign, Print & Pack i september.

Du kan også lese mer om etikettprint-maskinen her. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konica Minoltas vertskap
Konica Minoltas vertskap
Last ned bilde

Om Konica Minolta

Konica Minolta
Konica Minolta
Maridalsveien 323
0872 Oslo

09400http://www.konicaminolta.no

Konica Minolta Business Solutions as er et globalt selskap som tilbyr bedrifter strukturerte arkiv- og dokumentsystemer, som forenkler, effektiviserer og gir bedrifter full oversikt i hverdagen. Vi er også en ledende leverandør av printere til bedrifter som tilbyr kopi, utskrift, skann og faks. Samt digitalttrykkmaskiner til grafisk bransje.