Medietilsynet

Nye lyttertall - vi hører mer lokalradio

Del

Lytterveksten som lokalradio har opplevd etter det digitale radioskiftet fortsetter, viser ferske lyttertall Medietilsynet offentliggjør i dag. I fylker hvor de riksdekkende FM-sendingene slukket først øker også den totale radiolyttingen.

Lokalradio har lyttervekst i de fleste fylker i første kvartal i 2018. Sterkest er veksten i Troms og Finnmark, hvor andelen som lytter til lokalradio har økt fra 7,4 prosent til 11,7 prosent det siste kvartalet. I disse fylkene ble radioskiftet avsluttet i desember 2017. Samlet sett er andelen som lytter til lokalradio 14,3 prosent på landsbasis.


- Lytterøkningen viser at lokalradio er en viktig bidragsyter til mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.


Størst vekst i vest og sør for total radiolytting

I noen områder er det også vekst i den totale radiolyttingen. I Vest- og Sørlandsfylkene og i de fylkene som gjennomførte radioskiftet første halvdel av 2017, er det i første kvartal 2018 lyttervekst både for lokalradio og alle de riksdekkende kanalgruppene. Høyest er veksten i Vest- og Sørlandsfylkene, hvor andelen som oppgir at de lytter til radio har økt fra 55,5 prosent til 60,5 prosent i løpet av siste kvartal.

Mot stabilisering, tross noe nedgang i totaltall

I områdene som gjennomførte radioskiftet siste kvartal 2017, er det nedgang i den totale radiolyttingen, til tross for at lytting på lokalradio øker. Fallet er størst i Troms og Finnmark, hvor andelen som lytter til radio har gått ned fra 67,4 prosent til 58,5 prosent siden siste kvartal 2017. På det sentrale Østlandet synker lytterandelen fra 58,0 prosent til 55,6 prosent siste kvartal.


Medietilsynet har forventet at radiolyttingen vil stabilisere seg i løpet av 2018. Målinger på nasjonalt nivå i mars viste en stabil utvikling med marginal vekst på landsbasis.


- Fallet i den totale radiolyttingen som vi så rett etter radioskiftet er nå i ferd med å flate ut, i tråd med det som var forventet. Det kan også se ut som om radiolytterne har begynt å vende tilbake i de fylkene som gjennomførte radioskiftet først, sier Velsand.


Lyttertallene Medietilsynet i dag presenterer er utarbeidet av Kantar Media.


 
Hovedfunn

  • Samlet lytterandel for lokalradio på landsbasis er 14,3 prosent
  • Lokalradio vokser i de fleste områder. Størst er veksten i Troms og Finnmark med 4,3 prosentpoeng
  • Total lyttervekst i fylkene som gjennomførte radioskiftet tidlig i 2017, totalt lytterfrafall i fylkene som gjennomførte radioskiftet i fjerde kvartal
  • Lytterandel for radio totalt på landsbasis er 59,2 prosent
     

     

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom