Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Nye Deichmanske hovedbibliotek blir en ny møteplass for alle

Del

Oslos ordfører og byrådsleder la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Oslo. Grunnarbeidene er avsluttet, og råbygget til det som skal bli en ny møteplass og kunnskapsarena for hele byens befolkning er i ferd med å reise seg i Bjørvika. Det nye biblioteket er en av Oslo kommunes største kultursatsinger noensinne.

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo. Foto: Krister Sørbø.

Det nye hovedbiblioteket vil være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket og vil oppleves som selve inngangsporten til Oslos nye bydel. Biblioteket skal være en tydelig profilert kulturinstitusjon av høy kvalitet og med lav terskel, og en viktig kilde til kunnskap og kultur for et bredt publikum.

– Å komme inn i dette bygget blir en helt spesiell opplevelse. Her skal vi møtes til debatt, bryne meninger og fordype oss i noe som er viktig for oss. Vi skal dele opplevelser, måltider og bli inspirert. Og vi skal være alene, sammen med mange andre, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

– Nye Deichmanske hovedbibliotek vil ha et varmt og bankende hjerte for hele Oslo, for både innbyggerne og alle som kommer på besøk. Som en åpen, inkluderende og tilgjengelig arena der folk kan oppleve, skape og dele noe sammen, skal det nye hovedbiblioteket vise hva Oslo er og hvem vi ønsker å være, sier Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

Skreddersøm fra første kubikkmeter betong

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg har nådd en viktig milepæl i prosessen frem mot et nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Grunnarbeidene var ferdig høsten 2016. Under utfordrende grunnforhold har prosjektet boret 290 pæler gjennom vann og løsmasser og forankret dem i fast fjell. Nå er Nye Deichmanske hovedbibliotek for alvor i ferd med å reise seg over bakkenivå. Bygget har fått gulv både i kjeller, første og andre etasje og strekker seg allerede 7-8 meter opp i høyden.

Når bygget står ferdig, vil det inneholde fem etasjer i tillegg til kjelleretasjen. Høyde til tak vil variere fra 2,7 til 20 meter. I første, tredje og femte etasje blir det innskutte mesaniner som gir mer areal og spennende rom. Fra hver av de tre hovedinngangene skjærer tre diagonale lyssjakter gjennom hele bygget, helt opptil og gjennom taket.

Det nye hovedbiblioteket er et unikt og utfordrende byggeprosjekt, som stiller store krav til detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring.

– Det er få rette vinkler og nesten ingenting som repeterer seg i dette byggeprosjektet. Dette har vært skreddersøm fra første kubikkmeter med betong, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Kraftsenter i Oslos biblioteknettverk

Carl Deichman testamenterte sin boksamling til Christiania by i 1780, og la dermed grunnlaget for det biblioteket vi har i dag. I tillegg til dagens hovedbibliotek på Hammersborg har Oslo kommune 14 filialer, fire kombinasjonsbibliotek på skoler, og et eget bibliotek for barn og unge på Tøyen. Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika vil bli et nytt, fremtidsrettet kraftsenter i byens biblioteknettverk som skal nå nye brukergrupper gjennom ny teknologi og nye tilbud, særlig med fokus på barn og unge.

– Biblioteket er det mest brukte kulturtilbudet i Oslo, og har stor betydning for trivsel og trygghet. Kunnskap og kultur gir livskvalitet og livsglede, det gir innsikt og det skaper opplyste samtaler og dialog mellom mennesker. Mennesker som har innsikt, mestrer livet sitt bedre og mennesker som mestrer sitt eget liv er en forutsetning for en velfungerende by, sier Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

Åpent for alle året rundt

I Bjørvika får Oslos befolkning et tidsmessig hovedbibliotek, et bibliotektilbud på linje med andre nordiske hovedsteder. Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika skal tilby store selvbetjente mediesamlinger, opplevelser og rom for bruk av teknologi og ressurser som skal inspirere og hjelpe Oslos befolkning til å delta aktivt i samfunnet og kunne lære nye ting hele livet gjennom.

Nye Deichmanske hovedbibliotek har som ambisjon å holde åpent alle årets dager og bli et fellesrom som alltid er tilgjengelig for alle i Oslo. Rundt 10 000 kvadratmeter står til disposisjon for publikum som blant annet får fri tilgang til lesesaler, studieceller, utstillinger, tidsmessig informasjonsteknologi, barneavdeling samt to store saler for debatter, film og konserter.

– Bøker har betydd enormt mye for meg helt fra jeg var barn og leste serien «Historien om» eller lånte bøker for å drømme om andre steder. Her og nå legger vi fundamentet for framtidas felleskap, med denne grunnsteinen fylt med gjenstander som barn og unge i Oslo har valgt ut, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

FILM GJENSTANDENE I GRUNNSTEINSSKRINET (Kreditering: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

INFO OG BILDER ALLE GJENSTANDENE I SKRINET

Film og bilder til fri bruk for presse.

Fakta om bygget

  • Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
  • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter /Atelier Oslo AS
  • Bruttoareal: 19 600 m2
  • Funksjonsareal: 13 560 m2
  • Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner og full kjeller
  • Byggeperiode: 2014 – 2019
  • Biblioteket åpner: 2020
  • Besøkstall:2 000 000/ år
  • Miljø og energi: Energivennlig passivhus og 50 prosent reduksjon i Co2 utslipp i forhold til dagens byggepraksis. Bygget er et FutureBuilt-prosjekt og støttes av Enova SF.

Kontaktpersoner:

Marte Ingul, byrådssekretær for kommunikasjon, byrådsleders kontor tlf.: 995 41 238

Lena Jensen, politisk rådgiver, ordførerens kontor, tlf.: 913 00 169

Ingunn Olsen, kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, tlf.: 905 57 753

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, ønsket velkommen. Foto: Krister Sørbø.
Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, ønsket velkommen. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
– Å komme inn i dette bygget blir en helt spesiell opplevelse. Her skal vi møtes til debatt, bryne meninger og fordype oss i noe som er viktig for oss. Vi skal dele opplevelser, måltider og bli inspirert. Og vi skal være alene, sammen med mange andre, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
– Å komme inn i dette bygget blir en helt spesiell opplevelse. Her skal vi møtes til debatt, bryne meninger og fordype oss i noe som er viktig for oss. Vi skal dele opplevelser, måltider og bli inspirert. Og vi skal være alene, sammen med mange andre, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
– Nye Deichmanske hovedbibliotek vil ha et varmt og bankende hjerte for hele Oslo, for både innbyggerne og alle som kommer på besøk. Som en åpen, inkluderende og tilgjengelig arena der folk kan oppleve, skape og dele noe sammen, skal det nye hovedbiblioteket vise hva Oslo er og hvem vi ønsker å være, sier Marianne Borgen, ordfører i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
– Nye Deichmanske hovedbibliotek vil ha et varmt og bankende hjerte for hele Oslo, for både innbyggerne og alle som kommer på besøk. Som en åpen, inkluderende og tilgjengelig arena der folk kan oppleve, skape og dele noe sammen, skal det nye hovedbiblioteket vise hva Oslo er og hvem vi ønsker å være, sier Marianne Borgen, ordfører i Oslo. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
Grunnsteinen ble heist opp og inn i det nye bygget, der den skal mures inne i gulvet rett innenfor hovedinngangen i første etasje. Foto: Krister Sørbø.
Grunnsteinen ble heist opp og inn i det nye bygget, der den skal mures inne i gulvet rett innenfor hovedinngangen i første etasje. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
Forfatter Lars Saabye Christensen leste prolog til det nye biblioteket. Foto: Krister Sørbø.
Forfatter Lars Saabye Christensen leste prolog til det nye biblioteket. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
Forfatter Lars Saabye Christensen leste prolog til det nye biblioteket. Foto: Krister Sørbø.
Forfatter Lars Saabye Christensen leste prolog til det nye biblioteket. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
Mahmona Khan var en av fem ulike forfattere som lese utdrag fra sine bøker, og "fylte byggeplassen med litteratur» når gjestene ankom. Foto: Krister Sørbø.
Mahmona Khan var en av fem ulike forfattere som lese utdrag fra sine bøker, og "fylte byggeplassen med litteratur» når gjestene ankom. Foto: Krister Sørbø.
Last ned bilde
Nye Deichmanske vil være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket og vil oppleves som selve inngangsporten til Oslos nye bydel. Illustrasjon: Lund Hagem/ Atelier Oslo/ Kultur- og idrettsbygg
Nye Deichmanske vil være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket og vil oppleves som selve inngangsporten til Oslos nye bydel. Illustrasjon: Lund Hagem/ Atelier Oslo/ Kultur- og idrettsbygg
Last ned bilde
Nye Deichmanske hovedbibliotek får en sentral plass rett ved Operaen i Bjørvika. Illustrasjon: Lund Hagen/ Atelier Oslo/ Kultur- og idrettsbygg
Nye Deichmanske hovedbibliotek får en sentral plass rett ved Operaen i Bjørvika. Illustrasjon: Lund Hagen/ Atelier Oslo/ Kultur- og idrettsbygg
Last ned bilde
Nye Deichmanske hovedbibliotek har fått gulv i 2. etasje og rager nå nærmere 8 meter over bakken i Bjørvika. Foto Jiri Havran/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Nye Deichmanske hovedbibliotek har fått gulv i 2. etasje og rager nå nærmere 8 meter over bakken i Bjørvika. Foto Jiri Havran/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Last ned bilde
Nye Deichmanske hovedbibliotek får en sentral plass rett ved Operaen i Bjørvika. Foto Jiri Havran/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Nye Deichmanske hovedbibliotek får en sentral plass rett ved Operaen i Bjørvika. Foto Jiri Havran/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Last ned bilde
Nye Deichmanske hovedbibliotek er et unikt og utfordrende byggeprosjekt, som har vært skreddersøm fra første kubikkmeter betong. Prosjektet stiller store krav til detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring. Foto Jiri Havran/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.
Nye Deichmanske hovedbibliotek er et unikt og utfordrende byggeprosjekt, som har vært skreddersøm fra første kubikkmeter betong. Prosjektet stiller store krav til detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring. Foto Jiri Havran/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Olav Vs gate 4
0161 Oslo

21 80 21 80http://www.oslo.kommune.no/kid

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er et eiendomsforetak som har ansvar for å bygge, eie og forvalte Oslo kommunes kultur- og idrettsbygg. Porteføljen består av eksisterende bygg/anlegg og nye prosjekter som skal legge til rette for aktivitet og opplevelser for byens befolkning og for tilreisende. Blant våre eiendommer er Holmenkollen nasjonalanlegg, Bislett stadion og Vigeland-museet. Blant våre byggeprosjekter er det nye Munchmuseet, Deichman Bjørvika og nye Jordal Amfi.

Følg saker fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom