Kulturrådet

Nye bransjestatistikker for musikk, litteratur og visuell kunst

Del

Mandag 12. desember lanseres ferske statistikker fra Kulturrådet for musikk, litteratur og for første gang også for visuell kunst. Tallenes tale er klar, med en samlet omsetning på 11,5 milliarder kroner i 2015 er disse bransjene viktige i norsk næringsliv.

Rapporten, som lanseres på et seminar i Oslo mandag 12. desember, presenterer den samlede omsetningen for hver bransje ved å samle inn tall for tre hovedkategorier: salgsinntekter, opphavsrettsinntekter (vederlagsinntekter) og fremføringsinntekter.

Det er første gang det foreligger en samlet beskrivelse av den økonomiske omsetningen av visuell kunst i Norge. Nytt av året er også at statistikk for flere kunstbransjer blir samlet i én rapport. Kulturrådet har tidligere utgitt «Musikk i tall» og «Litteratur i tall» som egne publikasjoner. Sammenstillingen gir bedre oversikt og gjør det enklere å se de ulike næringene i en sammenheng. På det visuelle feltet er det samlet inn tall både for 2014 og 2015. På musikk- og litteraturfeltet presenteres utviklingen fra henholdsvis 2012 og 2013.

Tallmaterialet som er samlet inn gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved bransjene og gir også kunnskap om nyere utviklingstendenser. Eksempler på dette er veksten i det digitale markedet og utviklingen av kunsteksport.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet, og gjennomføres av Rambøll Management Consulting.

Her kan du laste ned rapporten.

- Viktig å synliggjøre verdiskapningen
 

Rådsleder Tone Hansen er svært glad for at det nå også har kommet bransjestatistikk for det visuelle kunstfeltet, og mener det er viktig å synliggjøre verdiskapningen i kunst- og kulturfeltet. 

- Kunst og kultur har stor verdi også utover det økonomiske, men jeg tror det har vært undervurdert hvor stor verdiskapningen i kunst- og kulturbransjene er. Det er viktig å vise fram disse bransjene også som sentrale næringer og verdifulle bidrag til den norske verdiskapningen. I tillegg er bransjestatistikkene viktige som kunnskapsgrunnlag for faglige og politiske beslutninger, sier Hansen. 

Leder for Norske Kunsthåndverkere Lise Stang Lund er også svært glad for kunnskapen bransjestatistikkene gir.
- Det er utrolig interessant å se omfanget av omsetningen og av volumet. Dette har vi ikke hatt en helhetlig kunnskap om før. Så er det fint å kunne sammenligne de ulike bransjene. Samtidig skal vi huske på at disse tallene ikke viser hele bildet, og at de ikke sier noe om kunstnerøkonomi direkte, sier Stang Lund.

Tallenes tale 

Musikk

Rapporten viser at den norske musikkbransjen omsatte for 3,7 mrd. kr. i 2015. Det er en vekst på 5 prosent sammenlignet med fjoråret. Litt over halvparten av den totale omsetningen kommer fra konsertvirksomhet. 

Den tidligere nedgangen i salgsinntekter fra fysisk salg av musikk har snudd for årets måling og har økt med nesten 50 prosent fra 2014 til 2015. For nedlastning har nedgangen vært kraftigere i årets måling enn for tidligere år, med en nedgang på 44 prosent siden 2014. Samtidig har det vært en nær fordobling av omsetningen fra strømming siden 2012, med en vekst på 10 prosent fra 2014 til 2015.

Litteratur

Omsetning for den norske litteraturbransjen var på 5,9 mrd. kr i 2015. Tallet inkluderer inntekter fra salg av bøker, vederlag, fremføringer og eksport. Inntekter fra salg av bøker står for hele 5,7 mrd. av dette. Statistikken viser videre at den norske litteraturbransjen har et sterkt hjemmemarked, mens eksportvirksomheten står for en relativt liten del av omsetningen. 

Omsetningen av digitale, litterære produkter var på 313 mill. kr i 2015. Det tilsvarer 5,6 prosent av de totale inntektene fra salg av bøker. I 2013 utgjorde inntekter fra salg av digitale, litterære produkter 219 mill. kr og inntekter fra salg av denne typen har i gjennomsnitt økt med 19 prosent hvert år fra 2013. 

Visuell kunst

De samlede inntektene i det visuelle kunstfeltet var 1,85 mrd kr i 2015, bestående av inntekter fra salg av visuell kunst, visninger og vederlag og opphavsrett. Herav utgjør inntektene fra salg 1.7 mrd kr, av disse utgjorde eksportinntektene 324 mill kr. 

Visningsinntekter for visuell kunst er inntekter fra publikums betaling for å se / oppleve visuell kunst. Disse inntektene er beregnet til å utgjøre 65,7 mill. kr i 2015. 

Målingene videreføres

Det er en langsiktig målsetting for Kulturrådet å videreføre de årlige målingene og slik gjøre det mulig å følge kunstbransjenes utvikling i Norge over tid. Det er derfor valgt en modell som med stor grad av sikkerhet lar seg repetere. Rambøll Management Consulting har utviklet metoden og samlet inn tallmaterialet i samarbeid med sentrale aktører innenfor de ulike kunstbransjene. Bidragene fra bransjen har vært helt avgjørende for de resultatene som nå foreligger. I tillegg er det oppnevnt en egen fagreferansegruppe som har fulgt prosjektet.

Publikasjonen lanseres på et seminar på Håndverkeren i Oslo 12. desember kl. 13.

Arrangementet blir også strømmet på www.kulturradet.no

Her kan du melde deg på seminaret og se programmet.

Her kan du laste ned rapporten.

Les også Georg Arnestad sin analyse og kommentar av rapporten.

Kontaktpersoner

Hanne Holden Halmrast, prosjektansvarlig i Rambøll, Tlf: 470 69 858

Sjur Færøvig, seniorrådgiver FoU i Kulturrådet, Tlf: 481 58 961

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Rådsleder Tone Hansen. Foto: Ilja Hendel
Rådsleder Tone Hansen. Foto: Ilja Hendel
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom