Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny Varsom app for skred- og flomfare

Del

Ny app gjøre det enda lettere å unngå skredulykker og flomskader. Appen heter Varsom Regobs, og kommer også på engelsk.

Hva er nytt?

Varsom Regobs-appen er en helt nytt verktøy. Den erstatter to gamle apper (Varsom og Regobs), og gjør at brukerne våre nå finner alt på et sted. Appen hjelper deg å planlegge trygge turer. Den kan brukes til å forstå terrenget bedre, og gjøre trygge rutevalg på tur.

Engelsk språkvalg gjør det enklere for utenlandske turister å lese og dele varsler og observasjoner. Utenlandske turister kan nå lese observasjoner og varsler på engelsk.

–Det blir lettere for utenlandske guider og skiturister å få tilgang til og bidra med informasjon om skredfare, sier Rune Engeset i NVE og leder for Snøskredvarslingen.

NVE opplever at deling av observasjoner er nyttig både for friluftsliv, redning, beredskap og varslingen. NVE ønsker at også organisert og frivillig redning bruker appen til å dele observasjoner, og tror den kan redde liv og være et effektivt hjelpemiddel i søk og redning. Appen kan brukes av politiet og Hovedredningssentralen for å sjekke om et snøskred allerede er rapportert, slik at de ikke igangsetter unødvendige aksjoner.

–Digital tilgang og åpenhet om datagrunnlaget er viktig. Vi er de første i verden som gjør dette for skred- og flomvarsling, sier Ragnar Ekker, snøskredvarsler i NVE, og leder at utviklingen av det nye produktet. –Dette er en viktig milepæl i vår ambisjon om at Varsom skal være verdens beste digitale hjelpemiddel for å forebygge skredulykker og flomskader, avslutter Ekker.

Bakgrunn

Hensikten med Varsom plattformen er å hindre tap av liv og verdier knyttet til snøskred, flom, jordskred og isforhold i Norge. Vi gjør dette ved å øke kunnskap, formidle og involvere brukerne. Vi tilby et sted hvor alle kan legge inn og lese observasjoner knyttet til de viktigste naturfarene.

Om Varsom

www.varsom.no kan du lese skredvarsler for de fleste fjellområdene i Norge. Det varsles nå snøskredfare for 22 regioner i Norge, inkludert Svalbard. Snøskredvarslene oppdateres hver dag før kl. 16. På Varsom finner du også varsler om is, flom-, jordskred- og fjellskred. Du finner observasjoner om snø og skredforhold på www.regobs.no, som er nettstedet hvor varslingen samler alle observasjoner fra felt.

Varsom og varslingstjenestene for snøskred, jordskred, fjellskred, is og flom er tjenester levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Last ned den nye appen her:

App Store

https://itunes.apple.com/no/app/varsom-20regobs/id1450501601?mt=8&fbclid=IwAR0_pr7n29fgEUkYYNmeM1w-eOoeeMnr6THgecaS8i-FwZXLGD7tIR6z63E

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nve.regobs4&fbclid=IwAR0aVt8ZEtT-XFO2zt4sE6M_3kNPEQ_ZBc6WHgqIgRb_DNAWC8PYBKBkE8I

Kontaktperson:

Seksjonssjef, Rune Engeset, tlf. 99 03 88 68.

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom