Politihøgskolen

Ny utdanning skal løfte kriminalteknikk

Del

Det har i mange år vært et ønske om å få på plass en utdanning for kriminaltekniske koordinatorer for å styrke kommunikasjon og kvalitet i etterforskningen. Nå er det grønt lys, og første kull er i gang.

KLAR FOR EKSAMEN: Første kull for kriminaltekniske koordinatorer, her fra siste samling før eksamen, ledet av Sølvi-Agnete Olstad. Foto: Runar Kvernen
KLAR FOR EKSAMEN: Første kull for kriminaltekniske koordinatorer, her fra siste samling før eksamen, ledet av Sølvi-Agnete Olstad. Foto: Runar Kvernen

Studiet «Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer», ble godkjent av Politihøgskolens høgskolestyre i desember 2018, og første kull på 20 studenter er i innspurten av utdanningen. Det kriminaltekniske fagmiljøet er fornøyd med at rollen kriminalteknisk koordinator ble beskrevet i Politidirektoratets skriv fra januar 2019; Nasjonale rollebeskrivelser med kompetansekrav – etterforskningsfeltet.

Koordinatoren skal blant annet bidra til kvalitet i den kriminaltekniske etterforskningen, og at den blir mer integrert i den helhetlige etterforskningen. Koordinatoren vil således bidra til etterforskningsløftet i etaten.

Utdanningen forutsetter gjennomført og bestått fordypning i videreutdanning innen kriminalteknisk etterforskning, og gir 10 studiepoeng.

I studieplanen beskrives følgende i innledningen:

«Den kriminaltekniske koordinatoren skal samordne arbeidet med undersøkelser av åsteder og øvrige kriminaltekniske spor, som belyser hendelser i en etterforskning. Koordinatoren skal være bindeleddet mellom den kriminaltekniske etterforskningen og arbeidet i etterforskningen som en helhet».

Fagansvarlig for kriminalteknisk etterforskning, politioverbetjent Sølvi-Agnete Olstad, leder utdanningen. Hun kan fortelle om engasjement og glød fra det første kullet som gjennomfører dette nye fagtilbudet. Innhold og problemstillinger skal drøftes og klargjøres ytterligere på veien, men ambisjonene er tydelige.  

- Vi er glade for dette løftet, og for at den nye funksjonen nå er etablert. Vi har diskutert betydningen av kriminalteknisk koordinering over flere år. Nå kan vi videreutvikle både fag og funksjon på en bedre måte. Koordinatoren bør bli etterforskningslederens nærmeste medspiller og kontaktpunkt for den kriminaltekniske etterforskningen. Kriminalteknikk er vitenskap i rettsikkerhetens tjeneste, og koordinatoren kan bidra til å styrke en transparent og etterprøvbar kriminalteknisk etterforskning, også med sikte på læring. Og ikke minst bidra til framdriften i sakene, bl.a. ved å ha oversikt over beslag, undersøkelser/analyser og sørge for å formidle funn effektivt inn i den helhetlige etterforskningen.

Hun er også opptatt av å utvikle den faglige rollen gjennom utdanningen.

- I utdanningen er det fokus på å få gi erfarne kriminalteknikere kompetanse til å utøve funksjonsrettet ledelse som koordinatorer, ikke minst i de mest krevende sakene. Det kan være saker som omhandler grov vold, dødsfall og brann. Men også ved etterforskning av større ulykker og andre ekstra ordinære hendelser. Foruten å lede det kriminaltekniske teamet, skal koordinatoren ha nødvendig kompetanse til å bidra inn det helhetlige kvalitetssikringsarbeidet. Dette inkluderer også inn i evalueringen av etterforskningen, sier Sølvi-Agnete Olstad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KLAR FOR EKSAMEN: Første kull for kriminaltekniske koordinatorer, her fra siste samling før eksamen, ledet av Sølvi-Agnete Olstad. Foto: Runar Kvernen
KLAR FOR EKSAMEN: Første kull for kriminaltekniske koordinatorer, her fra siste samling før eksamen, ledet av Sølvi-Agnete Olstad. Foto: Runar Kvernen
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom