Ny undersøkelse: Kvinner bruker digitale helsetjenester oftere enn menn

Del

Bestilling av legetime og skifte av fastlege er fortsatt landets mest benyttede, digitale helsetjeneste. Stadig flere logger seg inn og leser sin egen pasientjournal, og kvinner bruker tjenestene hyppigere enn menn.

Tor Arne Viksjø
Tor Arne Viksjø

Det viser landets største undersøkelse om nordmenns digitale helsevaner, Norsk e-helsebarometer, som rett før sommeren ble gjennomført av Opinion på oppdrag fra e-helseselskapet DIPS i Bodø. I den landsomfattende undersøkelsen blant menigmann og helsepersonell slås det også fast at nordmenns skjerpede appetitt på digitale helsetjenester og informasjon øker involveringen i egen helsesituasjon.

-Andelen pasienter som tar i bruk ulike tjenester har økt hvert år siden vi startet med denne undersøkelsen i 2016. Norske pasienters digitale modning går raskt, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

Kvinner i tet

Listen over de mest benyttede, digitale helsetjenestene toppes fortsatt av bestilling av legetime, der 42 prosent oppgir å ha benyttet denne muligheten. 38 prosent har valgt eller byttet fastlege på nettet, mens hver fjerde nordmann har logget seg inn for å lese sin egen pasientjournal og sykehushistorikk.

-Vi ser av tallene at kvinner jevnt over bruker flere slike nettbaserte helsetjenester enn menn. Og de yngste (16-19 år) og eldste (65+) svarer i større grad at de ikke har brukt noen av disse tjenestene, forteller Viksjø.

Innsyn gir trygghet

Blant de som har lest sin digitale pasientjournal, svarer åtte av 10 at denne tilgangen gjør det enklere å skaffe seg oversikt over egne helseopplysninger. To av tre er fornøyde med opplevelsen av å kunne lese sin egen journal, og hver tredje spurte svarer at denne innsynsmuligheten bidrar til økt trygghet for pasienten.

-Det er også interessant at så mange som to av tre gir uttrykk for at de ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet. Men de som ikke ønsker mer digital kommunikasjon, oppgir reduksjon av menneskelig kontakt som viktigste årsak. Over 60 prosent gir også uttrykk for ar kommunikasjonen med leger og helsepersonell primært bør skje ved personlig oppmøte, forteller Viksjø.

Fastlegen viktigste kilde

På spørsmål om hvilken informasjonskilde som er viktigst å oppsøke for spørsmål om egen helsetilstand, svarer 59 prosent fastlegen. To av 10 mener at de selv er den viktigste kilden, mens åtte prosent oppgir Google, og fem prosent bruker familie, venner og kjente som primærkilde.

-Ser vi på aldersfordelingen på dette spørsmålet, så er fastlegen mindre viktig for de under 20 år, mens andelen som oppgir fastlegen som primærkilde øker med alderen, og er viktigst for de over 65 år. Andelen som bruker Internett/Google reduseres jo eldre pasientene blir, mens familie, venner og kjente er viktigst for den yngste aldersgruppen, forklarer Tor Arne Viksjø.

Hele Norsk e-helsebarometer finnes du på https://www.dips.com/no/ehelse. Undersøkelsen er også brutt ned på kjønn, alder og på de fire helseregionene.

 Bildetekst: Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS AS.

For ytterligere opplysninger eller kommentarer:

Adm. dir., DIPS AS: Tor Arne Viksjø – tlf. 901 43 417

..eller markeds- og kommunikasjonssjef Thomas Bratteteig – tlf.  917 51 597

 

Om Norsk e-helsebarometer

Norges største meningsmåling som kartlegger holdninger og erfaringer knyttet til digitalisering av helsesektoren, pasientinvolvering og e-helse generelt. Årlig undersøkelse utført av Opinion, og første gang gjennomført i 2016, på oppdrag fra DIPS ASA. Undersøkelsen omfatter drøyt 2000 nordmenn over 16 år, fordelt på alle fylker - samt 200 leger, sykepleiere og øvrig helsepersonell.

 

Bilder

Tor Arne Viksjø
Tor Arne Viksjø
Last ned bilde

Om DIPS AS

DIPS ASOm DIPS AS (www.dips.no)

DIPS AS har 270 ansatte, omsetter for 350 mill. kroner og er landets ledende leverandør av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Følg saker fra DIPS AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DIPS AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DIPS AS