Randstad

Ny undersøkelse avdekker kjønns- og aldersforskjeller i arbeidslivet: Over halvparten foretrekker fortsatt å jobbe på kontoret

Del

En ny, internasjonal undersøkelse avdekker alders- og kjønnsforskjeller i nordmenns erfaringer med fleksible arbeidsformer. Men til tross for ny teknologi og økt frihet, foretrekker halvparten av oss fortsatt å jobbe på arbeidsplassen fremfor hjemme.

Eivind Bøe, Randstad
Eivind Bøe, Randstad

I årets første kvartalsrapport av verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse – Randstad Workmonitor – rettes fokus mot fleksible arbeidsløsninger og balansen mellom jobb og privatliv. I undersøkelsen svarer 68 prosent på global basis at de fortsatt jobber på tradisjonelt vis gjennom at alle ansatte er på kontoret i arbeidstiden.

Norge er et av 33 land som deltar i undersøkelsen, som utføres blant mer enn 25.000 ansatte i privat sektor. 55 prosent av de norske deltagerne i undersøkelsen svarer at de fortsatt jobber på kontoret i arbeidstiden, og like mange foretrekker dette fremfor en smidigere løsning.

Det plasserer Norge helt på bunnen i oversikten over de 33 landene. Øverst på rangeringen ligger asiatiske stormakter som India, Kina og Japan, der over 80 prosent jobber på kontoret eller arbeidsplassen.

Årets første utgave av Randstad Wormonitor avdekker dessuten:

  • Hver tredje ansatte i norsk, privat næringsliv sier at arbeidshverdagen skifter fra tradisjonelt til fleksibelt.
  • Tre av fire uttrykker at denne fleksibiliteten gir dem en god balanse, og øker produktivitet, kreativitet og jobbtilfredshet. Likevel svarer èn av tre at de opplever økt press på privatlivet, fordi de aldri klarer å løsrive seg fra arbeidet på fritiden.
  • 55 prosent svarer at arbeidsgiveren legger til rette for fleksibiliteten gjennom teknologi, mens halvparten oppgir at jobbens innehold gjør at de ikke kan jobbe hjemmefra eller fra et annet sted enn kontoret.
  • 65 prosent av norske menn i undersøkelsen oppgir at arbeidsgiveren legger til rette for fleksibilitet gjennom teknologi som gir full tilgang til arbeidsverktøy hjemmefra, mens bare 43,5 prosent av kvinnene svarer det samme.
  • Drøyt èn av fire kvinner (28 prosent) sier at deres arbeidsdag skifter fra tradisjonelt til fleksibelt, mot 40 prosent hos mennene. Det gjør også at menn, i større grad enn kvinner, sier de opplever større press privatlivet (38 prosent, mot 30 prosent).

-Grensene mellom jobb og privatliv styres av arbeidsgiverens behov. Fleksible ordninger er en tillitsak mellom arbeidsgiver og arbeidstager, men dette har også endret tradisjonelle måter å tenke organisering av bedriftene på, sier administrerede direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

-For arbeidsgiver kan det være utfordrende å skape en kultur for denne typen arbeidsliv. På den annen side kommer man ikke utenom, for spesielt de unge ansatte ønsker i mindre grad å være bundet til det fysiske kontoret fem dager i uken, sier Bøe.

Når man dukker ned i tallene, og ser på de ulike aldersgruppene, er det tydelig at de yngste arbeidstagerne opplever størst press. Bare fire av 10 mellom 18-24 år sier de foretrekker å jobbe på kontoret, mens seks av 10 mellom 25-34 år sider det samme. De yngste er også de som uttrykker størst press på privatlivet fordi de ikke klarer å koble vekk arbeidet på fritiden.

-Undersøkelsen avdekker også noen andre, interessante kjønnsforskjeller. 55 prosent av de spurte kvinnene sier de foretrekker å jobbe på kontoret, mens 48 prosent av mennene svarer det samme. Vi vet fra tidligere forskning at det kan være sosiale årsaker til at ansatte velger å gå til jobben i stedet for å jobbe hjemmefra. Dessuten opplever nok mange at det er lettere å konsentrere seg uten avbrytelser, når man er alene, sier Eivind Bøe.

Noen resultater fra Randstad Workmonitors første kvartalsrapport for 2018:

  • 68 prosent (globalt) jobber fortsatt på arbeidsplassen i arbeidstiden:

Fem på topp:

India               85%

Hong Kong     84%

Kina                81%

Japan              81%

Mexico            81%

Fem i bunnen:

Østerrike        56%

New Zealand  55%

Norge              55%

Sverige           51%

Nederland      47%

  • 59 prosent (globalt) foretrekker å jobbe på kontoret eller arbeidsplassen:

Fem på topp:

India               81%

Japan              69%

Kina                67%

Hong Kong     66%

Mexico            65%

Fem i bunnen:

Norge              52%

Danmark        51%

Belgia              50%

Portugal         49%

Nederland      47%

  • For flere detaljer fra undersøkelsen, eller ytterligere kommentarer kontakt gjerne Eivind Bøe, administrerende direktør for Randstad Norge, på telefon 909 98 150. (Eventuelt markedssjef Christian Børresen, telefon 992 62 869)

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Over 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

 

Om Randstad:

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Selskapet har daglig mer enn 600 000 ansatte i 40 land,og omsatte i 2016 for 20,7 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960 av to studenter, er i dag børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com) I Norge har Randstad 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 kjøpte Randstad det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad. Les mer på www.randstad.no.

 

Bilder

Eivind Bøe, Randstad
Eivind Bøe, Randstad
Last ned bilde

Om Randstad

Følg saker fra Randstad

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Randstad på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Randstad

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom