Rambøll Norge

Ny teknologi kan redde prosjekter på norsk sokkel

Del

Ubemannede brønnhodeplattformer kan forandre kostnadsbildet på sokkelen og friskmelde ulønnsomme prosjekter. Nå skal Rambøll Oil & Gas utrede teknologien på oppdrag fra Oljedirektoratet.

- Teknologien kan være et godt alternativ til subsea innenfor visse havdybder. For noen prosjekter er det potensielt snakk om store gevinster på kostnads- og produksjonseffektivitet. Alternativet er ofte at oljen blir liggende ulønnsom og uproduktiv i havbunnen, og teknologien kan derfor gi et viktig bidrag til å opprettholde arbeidsplasser i en ellers vanskelig tid for olje og gassindustrien langs norskekysten, sier direktør i Rambøll Oil & Gas i Norge, Trond Bynes. 

En ubemannet brønnhodeplattform er en bunnfast innretning der brønnene er plassert på plattformdekket. Konseptet er et alternativ til undervannsbrønner med brønnhoder plassert på havbunnen.

- Vi er glad for å få oppdraget og fornøyd med at Oljedirektoratet nå ser grundigere på mulighetene i teknologien. Diskusjonen rundt ubemannede brønnhodeplattformer har pågått i bransjen i et års tid, og vi trenger grundigere analyser og et bedre kunnskapsgrunnlag, sier Bynes 

Studien fra Rambøll Oil & Gas skal ta for seg fordeler og ulemper ved ulike typer ubemannede brønnhodeplattformer, og skal være ferdig i desember.

For ytterligere kommentarer, kontakt Trond Bynes, Rambøll Oil & Gas i Norge, 918 14 806, trb@ramboll.com

Se også pressemelding fra Oljedirektoratet 23.10.2015: http://www.npd.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Ny-studie-om-ubemannede-bronnhodeplattformer/

Bilder

Om Rambøll Norge

I Rambøll jobber våre 12 800 ingeniører, arkitekter og management konsulenter hver dag med å skape bærekraftige og langsiktige løsninger for våre kunder og for samfunnet.