Ruter

Ny styreleder i Ruter AS

Del

Kjetil Lund er valgt til styreleder i Ruter AS. Mariann Hornnes er valgt til nestleder.

Konstitueringen skjedde på det nye styrets første møte 23. mai 2017. Her ble Kjetil Lund valg til styreleder og Mariann Hornnes til nestleder. Valgperioden til tidligere styreleder Bernt Stilluf Karlsen gikk ut i år.

Kjetil Lund (f.1970) er Direktør for klima og myndighetskontakt i Statkraft. Han er utdannet Cand. polit. med hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Har vært styremedlem i Ruter As siden 2016.

Mariann Hornnes (f. 1965) er Administrerende direktør i Sykehuspartner HF og er utdannet sivilingeniør elektronikk ved NTNU. Har vært styremedlem i Ruter As siden 2016.

Sammensettingen av styret ble valgt av Ruters eiere, Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune, på generalforsamlingen 27. april.

Styret i Ruter As består nå av

  • Kjetil Lund (styreleder)
  • Mariann Hornnes (nestleder)
  • Are Kjensli
  • Eli Giske
  • Gunnar Lindberg
  • Carl Sandstad (for de ansatte)
  • Morten Stubberød (for de ansatte)

Ved spørsmål, ta kontakt med Ruters pressevakt, presse@ruter.no eller 400 01 518.

Det var 350 millioner påstigninger i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus i 2016, en vekst på 4,9 prosent. Les mer i Ruters årsrapport for 2016.

Ønsker du årsrapporten tilsendt i papirutgave, ta kontakt på presse@ruter.no.

Kontakter

Bilder

Om Ruter

Ruter
Ruter
PB 1030 Sentrum
0104 Oslo

400 06 700https://ruter.no

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2016 ble det foretatt 350 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus.

Vi jobber sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter, for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. Vi har også et mål om at alle transportmidler kun skal benytte fornybar energi i 2020, for å redusere lokale og globale klimautslipp.