Tieto

Ny studie avdekker: Ni kritiske trender for at skandinavisk industri skal overleve

Del

Innen kort tid er det nødvendig med et paradigmeskifte for skandinavisk industri. Både for å sikre en bærekraftig produksjon, og for å realisere forretningsmodeller som sikrer langsiktig konkurransekraft. Dette er hovedkonklusjonene i rapporten “Veien videre for skandinaviske industrivirksomheter” som Tieto og Kungliga Tekniska Högskolan presenterer i dag.

I takt med raskere digitalisering, økte kundekrav og voksende miljømessige utfordringer, øker også behovet for et nytt syn på industriell produksjon. Disse utfordringene står øverst på agendaen til skandinaviske industriselskaper. Innføring av ny teknologi er et spørsmål om å overleve for mange virksomheter. Ifølge den nye rapporten “Veien videre for skandinaviske industrivirksomheter” som publiseres av Tieto og KTH i dag, er langsiktig konkurransekraft mulig å oppnå for alle produksjonsvirksomheter. Dette gjelder virksomheter av alle størrelser, forutsett et endringene starter allerede nå.

– For å lykkes med digitalisering, må aktørene innen prosessindustrien reagere raskt for å holde følge med andre bransjer, som eksempelvis telekom og detaljhandelen. Dette kan gjøres innen en relativt kort tidsramme, men det krever tydelig definerte visjoner og mål, sier Per Håkansson, sjef for Tietos produksjonsindustri i Sverige.

Industrisektoren er viktig for de skandinaviske landene, og en nedgang i denne sektoren vil påvirke velferdssamfunnet. Produksjonsindustrien er samfunnsøkonomisk viktig, og konsekvensene kan bli katastrofale dersom virksomhetene evner å fornye seg.

– Det er ikke til å unngå at virksomheter allerede nå må ta stilling til digitaliseringen og hva dette betyr for hver enkelt virksomhet. Vi er helt på linje med KTH om at tiden er moden for nye metoder innen risikoanalyse - og at en grundig gjennomgang av eksisterende IT-systemer er avgjørende, sier Per Håkansson.

Ni trender som baner vei for paradigmeskiftet i skandinavisk industri
I rapporten identifiserer Tieto og KTH flere drivende faktorer som muliggjør et industrielt paradigmeskifte, blant annet innen intelligente produkter, nye banebrytende materialer, delingsøkonomi og tingenes internett. Til sammen utgjør disse drivende faktorene grunnmuren for ni trender. De kan og bør lede til etablering av nye og smarte forretningsmodeller hos skandinaviske industrivirksomheter. Blant disse nevnes blant annet økt tilkobling og at produksjonen flyttes til skyen.

Les mer om trendene og last ned rapporten her: 
http://pages.tieto.com/LP-NO-ICS-TietoKTH-rapport_LP.DownloadPage.html

Kontakter

Bilder

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Råde kommune skal levere bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole7.12.2017 09:32Pressemelding

Råde kommune i Østfold har som mål å levere gode, digitale løsninger for innbyggerne i kommunen. Med bakgrunn i dette har de gått til anskaffelse av en nettbasert, oppvekstadministrativ løsning for grunnskolene, SFO og barnehagene. Den valgte løsningen fra Tieto Education er en helhetlig, integrert løsning som skal gi bedre digitale opplevelser for brukere og foresatte. Samtidig skal kommunen oppnå bedre kostnadseffektivitet og lede brukerne gjennom tjenestene på en god og smidig måte.

Kommunesamarbeid på Sunnmøre skal tilby bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole3.10.2017 10:20Pressemelding

Kommunesamarbeidet Sjustjerna har gått til anskaffelse av ny oppvekstløsning for seks av sine syv kommuner. Løsningen skal benyttes i barnehage, SFO og skole, og valget av løsning falt på Tieto Education. Ved å la Tieto levere smarte IT-tjenester frigjør Sjustjerna tid og ressurser til kjernevirksomheten. Ved effektivisering av prosesser, automatisering av tjenester og en åpen arkitektur, vil systemene være kostnadsbesparende for kommunen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom