Norad

Ny støtte til klima- og skogorganisasjoner på 300 millioner kroner årlig

Del

39 organisasjoner får støtte gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ de neste fem årene, fra 2016 til og med 2020.

Gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ støtter Norge sivilsamfunn. Ny prosjektperiode starter i 2016 og går til 2020 i 11 pioriterte land.
Gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ støtter Norge sivilsamfunn. Ny prosjektperiode starter i 2016 og går til 2020 i 11 pioriterte land.

- Vi fikk inn en rekke gode søknader og jeg er fornøyd med å kunne videreføre støtten til sivilsamfunnet som arbeider for å redusere utslipp fra avskoging i utviklingsland frem til 2020, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det er tredje gang Norad har en åpen utlysning til sivilt samfunn over klima- og skogprosjektet. Norad mottok over 500 søknader fra organisasjoner over hele verden. Underdirektør Inger Brodal i avdeling for sivilt samfunn i Norad er svært fornøyd med utfallet av søknadsrunden.

- Vi har valgt ut de 39 prosjektene som best kan bidra til redusert avskoging og mer rettferdig fordeling av ressurser. Vi gleder oss til å følge opp innsatsen til de utvalgte partnerne over de neste fem årene, sier hun.

Brodal forteller at det har vært en god og grundig prosess.

-  Vi i Norad har besøkt mange av organisasjonene som søkte og undersøkt arbeidet de gjør i skoglandene. Norad har også hatt nær dialog med Klima- og miljødepartementet og norske ambassader.

Mer til rettigheter og bekjempelse av kriminalitet

- Sivilsamfunnet har vist seg å være en god kanal for å oppnå resultater for skogbevaring, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Den nye gruppen av partnere i sivilsamfunnet følger opp to av de tematiske satsingene fra forrige utlysning; arbeid opp mot privat sektor og de internasjonale klimaforhandlingene.

I tillegg vil organisasjonene jobbe med rettigheter for urfolk og andre lokalbefolkninger, og med å bekjempe ulovlig hogst og korrupsjon i skogsektoren. Dette er områder der sivilt samfunn spiller en sentral rolle.

Flere av prosjektene som nå får støtte har blant annet bidratt til en historisk høyesterettsdom i Indonesia som gir urfolk rettigheter til sine tradisjonelle leveområder. Generelt spiller det sivile samfunnet nå en større rolle, og har økt dialog med myndighetene, når det gjelder skogspørsmål i Indonesia.

- Evalueringer viser at urfolks- og miljøorganisasjoner som forvalter klima- og skogstøtten når fram til lokalsamfunn, politikere og næringsliv på en effektiv måte. Gjennom inngående feltkunnskap og kreative virkemidler skaper sivilsamfunnet økt oppslutning om den globale dugnaden for å bevare regnskogen, sier Sundtoft.

- Former egen utvikling

Et annet eksempel på hva som er oppnådd i inneværende portefølje kommer fra organisasjonen Environmental Investigation Agency (EIA). De har dokumentert hvitvasking, ulovlig avskoging og tømmerhandel i skogsektoren. Rapportene deres har ført til USAs justisdepartement har igangsatt etterforskning med formål om å ta ut tiltaler.

-Vi har gjennom flere år erfart at sivilt samfunn bidrar til å styrke evnen og viljen både myndigheter og privat sektor har til å ta hensyn til regnskogen. Prosjektene skal bidra til at lokalbefolkninger selv får forme sin egen utvikling, sier Brodal.

Møteplass i juni

Allerede i juni til neste år vil organisasjonene ha mulighet til å møtes på Oslo REDD Exchange. Denne konferansen ble sist avholdt i 2013, da mer enn 500 deltakere fra verden over deltok.

-Når vi nettopp har avsluttet en viktig treårig innsatsperiode og startet en ny, blir REDD Exchange en arena hvor de nye partnerne kan lære av erfaringene som har blitt gjort. Da får vi muligheten til å få best mulig resultater i den nye porteføljen, sier Brodal.

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef i Norad, Eva Bratholm 970 02 468/ eva.bratholm@norad.no

Disse organisasjonene vil få støtte i perioden 2016-2020

Aidenvironment

AIDESEP-Interethnic Association for the Development of the Peruvian Rainforest

Amazon Conservation Association

Amazon Environmental Research Institute - IPAM

Amazon Institute of People and the Environment - Imazon

Amazonia Network of Georeferenced Socio-Environmental Information (RAISG)

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

BBC Media Action

CDP Worldwide

Center for Global Development

CIFOR

Climate Policy Initiative

Conservation International Foundation

Development Fund of Norway

Earth Innovation Institute

Environmental Defense Fund, Inc.

Environmental Investigation Agency

European Federation for Transport & Environment

Fauna & Flora International

Forest Trends

Fundacion Soidaridad Latino Americana (FSLA)

Global Witness

Governors’ Climate & Forests Task Force Secretariat

Indigenous Peoples' Alliance of The Archipelago (AMAN)

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)

INTERPOL

Mongabay

National Wildlife Federation

OPIAC

Rainforest Foundation Inc.

Rainforest Foundation Norway (RFN)

Rights and Resources Initiative (RRI)

Stichting Solidaridad

The Forest Trust

The Nature Conservancy

The Samdhana Institute

TuK Indonesia

WALHI (Indonesian Forum for Environment)

World Wildlife Fund, Inc.

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonssjef i Norad, Eva Bratholm 970 02 468/ eva.bratholm@norad.no

Bilder

Gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ støtter Norge sivilsamfunn. Ny prosjektperiode starter i 2016 og går til 2020 i 11 pioriterte land.
Gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ støtter Norge sivilsamfunn. Ny prosjektperiode starter i 2016 og går til 2020 i 11 pioriterte land.
Last ned bilde

Om Norad

Norad
Norad
Bygdøy allé 2
0257 Oslo

+47 23 98 0000http://www.norad.no/
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - er en fagetat under Utenriksdepartementet. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet.