Byggenæringens LandsforeningByggenæringens Landsforening

Ny statistikk fra byggenæringen: Stabil andel norske med HMS-kort på byggeplassene

Del

Årets HMS-kort statistikk viser at andelen norske som jobber på byggeplasser har stabilisert seg rundt 70 prosent, mens svenskene reiser hjem.

Byggenæringens Landsforening (BNL) henter ut statistikk fra HMS-kortene for byggenæringen hvert år. Statistikken er fordelt på nasjonalitet, alder og kjønn. BNL bearbeider tallene.

– BNL har hentet ut tallene de siste seks årene. 68 prosent av arbeidstakere som er registret med HMS-kort i byggenæringen kommer fra Norge. De to siste årene har det vært en trend hvor økningen i antall utenlandske arbeidstakere har snudd, og nå kan det se ut til at andelen norske har stabilisert seg på rundt 2/3-deler, sier, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

HMS-statistikken bekrefter imidlertid tidligere funn om at arbeidskraften på byggeplassene er svært internasjonal og relativt ung. Fortsatt rekrutterer vi fra våre nærmeste naboland.  

– Arbeidstakerne fra Norge, Sverige, Polen og Litauen utgjøt nesten 90 prosent av de ansatte. Det er lavere andel svensker, mens det er nå omtrent så stor andel litauiske statsborgere som det var svenske i 2014, sier Sandnes.

HMS-statistikken viser at kjønnsbalansen fortsatt er svært skjev og bekrefter det SSBs statistikk.

– Den utenlandske arbeidskraften har en tilsvarende skjev kjønnsbalanse som den norske. Det er også forskjeller på når de kommer inn i byggenæringen. Kvinnene kommer inn senere og forlater næringen tidligere, menn kommer inn som lærlinger, mens kvinnene trolig i større grad kommer inn som ferdigutdannede ingeniører, jurister, økonomer osv, sier Sandnes.

BNL mener det er viktig å synliggjøre alle mulighetene som ligger i næringen – og jobbe for å rekruttere talentfulle unge mennesker – særlig jenter.

– Vi har ikke råd til å rekruttere inn bare fra halvparten av befolkningen. Vi håper at flere jenter også ser mulighetene i byggfagene. Det er blant annet fortsatt få kvinnelige mestere, sier Sandnes.

Alderssammensetningen i næringen er stabil, men den norske arbeidskraften er eldre enn den utenlandske og menn er eldre enn kvinnene i gjennomsnitt i begge grupper.

 

Om HMS-kort:

  • 1. januar 2008 innførte myndighetene krav om HMS-kort ( tidligere ID-kort) for alle som jobber på bygge og anleggsplasser. Hensikten med ordningen er å få mer kontroll over hvem som er på bygge og anleggsplassene og hvem de arbeider for og økt sikkerhet på bygge- og anleggsplasser.
  • Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske er pålagt å utstyre arbeidstakere med HMS-kort
  • HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre
  • Kortet skiftet navn i 2016 og heter nå HMS-kort.
  • Myndighetene har nå også innført muligheten til å hente ut sanntidsinformasjon på HMS-kortene
  • HMS-kort er også et seriøsitetstiltak. Forbrukere må derfor alltid spørre håndverkeren man har hyret inn om de har HMS-kort. Dette skal bæres synlig

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Prognoser for byggenæringen: Sterkt 2019 for nye yrkesbygg28.11.2018 10:48Pressemelding

Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal vokse med 8,8 prosent i 2019, noe som er den høyeste veksten på over 10 år. – Veksten i yrkesbygg betyr at norsk næringsliv øker investeringene, sammen med anleggssektoren skaper det forventninger om et godt år også i 2019, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom