NTNU samfunnsforskning

Ny rapport om hørselshemmede i skolen: - Fraværende kompetanse og utdaterte holdninger

Del

Inkluderingspraksisen for barn med sansenedsettelser er kritisk dårlig. Forsker Patrick Kermit har rettet søkelyset mot hørselshemmende i barnehage og skole. Han fant fraværende kompetanse og utdaterte holdninger blant voksne.

Foto:Colourbox
Foto:Colourbox

Norsk skole og behovet for særlig tilrettelagt undervisning har vært oppe til bred diskusjon i vår. Mange års forskning som har pekt i samme retning, ble samlet og systematisert i den regjeringsbestilte rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» som kom i mars. Konklusjonen var tydelig og nedslående: Dagens system for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er lite funksjonelt og svikter de svake. 

I rapporten «Inkluderende fellesskap» brukes samlebetegnelsen nedsatt funksjonsevne, noe som omfatter både psykiske lidelser, utviklingshemming, bevegelsesvansker og sansevansker.

Forker Patrick Kermit ved NTNU Samfunnsforskning har sett nærmere på én av undergruppene: barn med hørselshemminger. Resultatet, kort oppsummert, når man sammenligner hørselshemmende som gruppe med hørende jevnaldrende:

1. De oppnår dårligere resultater på skolen.

2. De har større psykososiale utfordringer, er mer ensomme og sliter med å oppnå medlemskap i jevnaldrendefellesskapet.

- Hørselshemmende barn må selv bygge bro over det gapet som oppstår mellom det som tilbys i den norske skolen og det de har behov for, sier Kermit.

- Det er ikke bare urimelig å legge dette ansvaret på de som faller utenfor, men det er også for mange barn og unge en umulig oppgave, påpeker forskeren. Etter å ha oppsummert nyere nordisk forskning på feltet i rapporten «Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole» framholder Kermit følgende:

- Hverdagen til hørselshemmede i skolen ofte er preget av fraværende kompetanse hos voksne, utdaterte holdninger og nærmest rettsløse tilstander.

Rapporten er bestilt og finansiert av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Nøkkelord

Kontakter

Patrick Kermit: 980 18 017

https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Patrick-Kermit.aspx

Bilder

Foto:Colourbox
Foto:Colourbox
Last ned bilde
Forsker Patrick Kermit ved NTNU Samfunnsforskning
Forsker Patrick Kermit ved NTNU Samfunnsforskning
Last ned bilde

Lenker

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no
Om NTNU Samfunnsforskning:
 • Et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskere med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora.
 • Gjennomfører forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.
 • Organisert i fem ulike avdelinger:
  • Oppvekst og utvikling
  • Studio Apertura
  • Mangfold og inkludering
  • CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet
  • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • I overkant av 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.
 • Aksjeselskap eid av NTNU.
 • Etablert som en videreføring av stiftelsen Allforsk i 2004, da den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone ble omorganisert.

Følg saker fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NTNU samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom