Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Ny rapport: Knuser myter om innvandrere i barnevernet

Del

Det er en myte at barnevernet overtar omsorgsansvaret for en høyere andel barn i familier med innvandrerbakgrunn enn i resten av befolkningen. Det er liten forskjell mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn når det gjelder de mest inngripende tiltakene. Familier fra østeuropeiske land ligger ikke høyere på andel barn med omsorgsovertakelse enn familier uten innvandrerbakgrunn.

Den nye kunnskapen kommer frem i rapporten Myter og realiteter [https://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004130] som lanseres på Arendalsuka [https://arendalsuka.no/event/user-view/4463] tirsdag 15. august. Rapporten er skrevet av NTNU på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Dette er svært viktig kunnskap å ha med seg i det videre arbeidet med minoriteter i barnevernet. Eldre statistikk har vist at barn og unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i barnevernsstatistikken, men disse analysene har vært basert på begrenset informasjon om ulike innvandringskategorier. At vi nå har fått skilt ut enslige mindreårige asylsøkere som en egen kategori i denne statistikken, gjør at vi får et riktigere bilde av hvor mange innvandrere som mottar tiltak fra barnevernet, sier direktør i Bufdir Mari Trommald.

Hardnakkede myter
Rapporten avliver flere myter som har versert om det norske barnevernet. Barn med innvandringsbakgrunn er generelt sett ikke overrepresentert når det gjelder omsorgsovertakelser, og omsorgsovertakelser forekommer ikke oftere i familier fra østeuropeiske land. Tvert imot ligger barn med bakgrunn fra Polen langt lavere på andel barn med omsorgsovertakelser enn blant barn uten innvandrerbakgrunn, med henholdsvis 3,0 og 7,8 per 1000 barn i befolkningen. Generelt har barn fra Øst-Europa utenom EU omtrent like stor forekomst av omsorgsovertakelser som barn uten innvandringsbakgrunn med 7,7 per 1000 barn, og barn fra Østlig EU har mye lavere forekomst av omsorgsovertakelser med 3 per 1000 barn.

– Når vi leser enkelthistoriene i pressen gir dette et feilaktig bilde av realitetene. Det er en myte at det er flere omsorgsovertakelser i østeuropeiske familier, så her må vi bidra til nyanserte fremstillinger, og vi må jobbe for å få ut kunnskapen om hvordan det norske barnevernet jobber. Barnevernet er avhengige av tillit, og den underbygges med fakta, ikke skremselspropaganda, sier Trommald.

Ny kategori i statistikken
Rapporten har flere viktige funn. Det er blant annet skilt ut en ny kategori for norskfødte barn med én forelder født i utlandet, der andelen med omsorgsovertakelse (8,6 per 1000 barn) ligger noe høyere enn i samtlige av de andre gruppene.

– Nå som vi ser at dette er en gruppe barn som kan være mer utsatt for risiko, må vi være oppmerksomme på denne gruppen fremover. Vi vil vurdere om det er særskilte behov for råd og veiledning inn mot denne gruppen, sier Trommald.

Hjelpetiltak
Mottakerne av hjelpetiltak har ulike problemer og derfor ulike behov for hjelp. Det er sjeldnere enn før at det er omsorgssvikt som utløser hjelpetiltak. Oftere er det ulike kombinasjoner av oppdragelsesvansker, psykiske vansker, konfliktfylte relasjoner, skolemessige utfordringer, mangel på støttende nettverk og trang økonomi som utløser hjelpetiltak. 

Forskjellen mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn ligger i at det er flere barn med innvandrerbakgrunn som mottar hjelpetiltak i hjemmet. Mens andelen med hjelpetiltak er 15,8 per 1000 blant barn uten innvandrerbakgrunn, ligger andelen på mellom 25 og 28 per 1000 i innvandrergruppene.

– Selv om det er flere hjelpetiltak inn mot denne gruppen, er det ikke høyere frekvens av omsorgsovertakelser. Omsorgsovertakelsene ligger på nivå med majoritetsbefolkningen i en gruppe som generelt trenger flere hjelpetiltak. Råd og veiledning er det mest brukte hjelpetiltaket, sier Trommald. 

Les mer om barnevernstiltak blant barn med ulik landbakgrunn her: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevernstiltak_blant_barn_med_ulik_landbakgrunn

Pressekontakter:
Charlotte Lundgren
E-post: charlotte.lundgren@bufdir.no   
Telefon: 924 22 209

Anne Charlotte Fischer
E-post: anne.charlotte.fischer@bufdir.no   
Telefon: 466 15 062

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Ny barnevernsmonitor gir oversikt over tilstanden i de lokale barnevernstjenestene13.12.2017 19:00Pressemelding

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserer 14. desember barnevernsmonitoren [https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/]. Nettressursen holder oversikt over kvalitet, økonomi og drift i de kommunale barnevernstjenestene. - I monitoren kan du sjekke tilstanden i alle Norges barnevernstjenester og få informasjon om barnevernsarbeidet i Norge. Dette er første gang vi har data og statistikk på interkommunalt nivå og kan analysere på barnevernstjenester, og ikke bare kommuner. Det er positivt å se at stadig flere små barnevernstjenester innleder samarbeid med andre for å styrke tjenesten, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. De fleste tallene er hentet fra SSB, men monitoren inneholder også tall og statistikk fra kommunenes halvårsrapportering og Sentralenheten for fylkesnemnda og sosiale saker. Kommunale tilstandsrapporter Det er totalt 75 interkommunale samarbeid i landet, noe som utgjør 235 kommuner. Totalt er det 295 barnevernstjenester i Norge. H

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom