Kirkens Bymisjon

Ny rapport: Grupper faller utenfor helsevesenet i Europa

Del

Helsevesenet i hele Europa svikter de mest marginaliserte, advarer humanitære organisasjoner i en rapport som ble sluppet i dag. I Norge driver Kirkens Bymisjon og Røde Kors "Helsenteret for papirløse migranter" i Oslo, som har bidratt med data til rapporten.

Noen hovedtrekk fra rapporten: 

  • En undersøkelse med over 43.000 personer viser at mange lider og har udekkede medisinske behov.
  • Mennesker i Europa faller utenfor universelle helseordninger.
  • Europeiske land går vekk fra forpliktelsen om universell helsetilgang.
  • Mange bruker frivillige akuttilbud og har ventet til situasjonen er livstruende før de får hjelp
  • Rapporten hevder at økonomiske innstramminger setter folkehelsen i fare og oppfordrer Europa til å satse på universell helsetilgang.
  • Helsetilbud til papirløse ser ikke ut til å ha «pulleffekt»  for økt migrasjon og innreise

Rapporten er basert på data fra intervjuer som er innhentet av 43.286 besøkende til klinikker og programmer drevet av Médicins du Monde og partnere som Helsesenteret for papirløse migranter i 14 land i 2016.

Pasientene inkluderte statsborgere i de ulike landene, samt migranter fra EU og EØS land. I tillegg var det både migranter og flyktninger fra utenfor EU og EØS områdene som har flyktet fra land preget av konflikter og vold, som for eksempel Syria og Afghanistan. Nesten ¼ av pasientene var barn.

Rapporten inkluderer også data og historier fra Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo.

“Helsehjelp er en menneskerett, ikke et politisk verktøy,” sier Frode Eick, leder ved helsesenteret i Oslo. “Våre data viser at svært få kommer til Europa for å få helsehjelp. Å ekskludere personer fra tilgang på nødvendig helsehjelp kan derimot true folkehelsen.”

 “Det koker ned til et politisk valg." Legger han til. “Flere undersøkelser har vist at det er samfunnsøkonomisk å gi helsehjelp i primærhelsetjenesten før det blir akutt og pasienten trenger sykehusinnleggelse.”

I tillegg til fysiske plager, led mange pasienter av psykiske traumer. Halvparten av de som deltok i undersøkelsen nevnte erfaringer med vold under konsultasjonen.[1] Og mer enn 60 % av de som rapporterte at de hadde barn under 18 var blitt separert fra ett eller flere av barna sine.[2]

Flesteparten (89 %) hadde ikke økonomi eller inntekter til å dekke grunnleggende livsbehov[3] og kunne ikke betale for medisinsk behandling.

“En ting alle våre pasienter har til felles uansett hvor de kommer fra, er at de er i ekstremt vanskelige situasjoner,” sier Frode Eick.  “De kommer til oss fordi vi er deres siste utvei til å få behandling for sykdommer som av og til er livstruende, fordi de faller utenfor det offentlige helsevesenet.”

Helsesenteret for papirløse og partnerorganisasjoner behandlet pasienter med mange akutte og kroniske sykdommer, og kvinner med komplikasjoner i forbindelse med svangerskap. Mer enn halvparten av de som ble intervjuet hadde ikke helseforsikring, og hadde derfor ikke råd til offentlig behandling. Mange rapporterte at de ikke var i stand til å navigere det administrative rundt det lokale helsevesenet, enten fordi de ikke forsto språket, ble diskriminert, sendt bort eller fryktet arrestasjon.

Rapporten dokumenterer at Europeiske land går vekk fra sine forpliktelser om universell helsetilgang i forbindelse med økonomiske innstramminger. Den går dypere inn i lovgivningen i blant annet Frankrike, Tyskland, Irland og Storbritannia som ytterligere begrenser migranters tilgang til offentlig behandling. Dette har igjen vært med på å kritisere blant annet Storbritannia som bruker ekskludering fra helsevesenet som et insentiv for å minske uønsket immigrasjon.

Rapporten viser også at vaksinasjonsdekningen hos barn varierte. Dette er svært bekymringsverdig ettersom en ikke når et forsvarlig nivå av gruppeimmunitet.

Rapporten viser tydelig at man må jobbe for en mer progressiv og likeverdig tilnærming til offentlig helsehjelp, inkludert forebyggende helsehjelp, tilgang til primærhelsehjelp, svangerskapskontroller og psykisk helsehjelp i kommunene.

Rapporten sier videre at regjeringer bør ta grep for å gjøre det administrative rundt behandling enklere, slutte med diskriminering, gi tydeligere informasjon til pasienter om deres krav og rettigheter og gi opplæring til helsepersonell.  For eksempel opplæring i hvordan man tar vare på pasienter i prekære situasjoner.

Om rapporten

Rapporten er et innblikk i de som faller utenfor det offentlige, europeiske helsevesenet, basert på data fra intervjuer av 43.286 personer i 13 europeiske land som besøkte klinikker og programmer drevet av Médicins du Monde, og partnerorganisasjoner. Rapporten er utarbeidet i samband med University College Londons institutt for global helse.  Data som omhandler helsesituasjonen til ekskluderte grupper er notorisk vanskelig å innhente. Rapporten og den ett år lange forskningen har som mål å gi en dypere forståelse av ulikhetene i helsevesenet og informasjon til politisk påvirkning for et mere likeverdig helsevesen i Europa.

Om det Europeiske nettverket for å redusere sårbarhet i helse

Det Europeiske nettverk for å redusere sårbarhet i helse, i regi av Médicins du Monde, består av MdM, partnerorganisasjoner og akademikere fra 17 EU-land og 2 EØS-land. Nettverkets felles mål er å bekjempe ulikhet i helse, og jobbe for et mer åpent helsevesen som er bedre utstyrt til å takle sårbarhetsfaktorer som på nåværende tidspunkt øker forskjellene og tilgang på nødvendig helsehjelp.

Om Helsesenteret for papirløse migranter

Helsesenteret er drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i felleskap og gir helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse i Norge. Helsesenteret er basert på frivillighet og 170 frivillige bidrar aktivt for at personer som er ekskluderte skal få tilgang til helsehjelp. Helsesenteret gir tverrfaglig medisinsk behandling, utfyller helsevesenet og identifiserer årsaker som gjør at grupper og individer faller utenfor.

[1]51.8 % (9,667/18,650).

[2]61.7 % (1,496/2,425)

[3] (6,725/7,560). Disse tallene bør tolkes forsiktig, da informasjon i alle gruppene var noe mangelfull.

Kontakter

Virksomhetsleder Helsesenteret for papirløse migranter, Frode Eick, tlf 93853244

Dokumenter

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg saker fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon lanserer ifengsel.no – en chat for barn og unge.2.11.2018 20:11Pressemelding

Hvert år opplever 6000-9000 barn i Norge å få en mamma eller pappa i fengsel. Barna kan oppleve en usynlig straff og kan miste kontakten med foreldrene. Det er ofte både skyld- og skamfølelse knyttet til det å ha en mamma eller pappa i fengsel eller på hjemmesoning. For mange barn og unge er det få, om noen å snakke med om dette – og mange spørsmål uten svar. Onsdag, 7. november lanserer Kirkens Bymisjon chatten ifengsel.no

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom