Skatteetaten

Ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse: Ingen økning i arbeidslivkriminaliteten

Del

Anslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de siste årene.

På oppdrag for Skatteetaten har Samfunnsøkonomisk analyse brukt forskjellige estimeringsmetoder for å beregne omfanget av skatte- og avgiftsunndragelsene over tid. Analysen viser at omfanget ikke har vært økende i perioden 2012 – 2015. Analysen viser videre at det i 2015 ble unndratt mellom 12 – 60 milliarder kroner som følge av arbeidslivskriminalitet.  

 -        Vi har nå sikrere tall på skatte- og avgiftsunndragelser i Norge. Tallene viser at arbeidslivskriminalitet fortsatt er et stort samfunnsproblem. Men det er positivt å se at denne type kriminalitet ikke ser ut til å øke samlet sett.  Det gir oss tro på at vi gjennom samarbeid, deling av informasjon med andre etater, kompetansebygging og veiledning, er inne på et spor som fungerer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Beregningen i rapporten stemmer med Skatteetatens egne analyser som viser at de aller fleste virksomhetene i Norge betaler skatt og avgift som de skal, men at om lag 7 prosent begikk skatte- og avgiftsmessig arbeidslivskriminalitet i 2015 og unndro anslagsvis 40 milliarder kroner som følge av dette.

-        Vi ser også en nedgang i arbeidslivkriminalitet der vi har satt inn målrettede tiltak og ressurser, som for eksempel innen ferdigstillelse av bygg, sier Holte.

Krymper handlingsrommet til de kriminelle og mobiliserer de seriøse

Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse inngår i Skatteetatens halvårige sammenstilling av analyser på området arbeidslivskriminalitet. I tillegg til analysen av omfanget, evalueres arbeidet med å mobilisere seriøse oppdragsgivere for å krympe handlingsrommet til de kriminelle.

-        Skatteetaten samarbeider med store innkjøpere for å redusere de kriminelles muligheter og handlingsrom for å begå arbeidslivskriminalitet. Dette har vi nå sett positive resultater av, blant annet ved at useriøse aktører blir utestengt fra anbudskonkurranser. Vi ser også effekt av styrket samarbeid og informasjonsdeling mellom kontrollmyndighetene.

-        Vi arbeider også for å gjøre det enklere for kunder å finne ut om en virksomhet er seriøs. Ett tiltak vi har satt i gang med positiv effekt, er pilotprosjektet "Næringsguide" hvor Skatteetaten tar tidlig kontakt og veileder nyetablerte virksomheter. Resultatene viser at virksomhetene tidligere søker om forskuddsskatt, skaffer regnskapsfører og registrerer seg i MVA-registeret enn de som ikke har blitt kontaktet, sier Holte.

Målrettet innsats mot utenlandske arbeidstakere

Synteserapporten gir også en indikasjon på at utenlandske arbeidstakere er overrepresentert i utførelsen av svart arbeid. Skatteetaten har ulike undersøkelse som underbygger dette, blant annet en undersøkelse gjennomført i 2011, der 29 prosent av de som oppga at de hadde kjøpt svarte tjenester, hadde kjøpt det fra en utenlandsk arbeidstaker. Skatteetaten vil fortsette å prioritere innsats mot denne gruppen når det gjelder både veiledning og kontroll.

Omfanget av arbeidslivskriminaliteten som andel av BNP 

Note til grafen: 

Det er generelt stor usikkerhet rundt omfanget av arbeidsmarkedskriminalitet. Grafen over baserer seg på en samfunnsøkonomisk analyse fra 1970-tallet til 2015. Skatteetaten har fra 2011 to andre analyser som verifiserer funn i samfunnsøkonomisk analyse, at arbeidslivskriminalitet ikke øker. Skatteetaten mener derfor at det ikke er tilstrekkelig tallmateriale til å trekke konklusjoner om utviklingen før 2011.

Om rapporten:
Rapporten er skrevet av Samfunnsøkonomisk analyse, i samarbeid med Tone Ognedal (UiO) og Petter Gottschalk (BI), på oppdrag fra Skatteetaten.

Hensikten er å gjøre en analyse av former for arbeidslivskriminalitet, samt å beregne fenomenets omfang og utvikling over tid.

Rapporten kan leses her.

Les pressemelding om skatteetatens analyser om skatteunndragelse.

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 94501000

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Anslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de siste årene.
Anslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de siste årene.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom