Landbruks- og matdepartementet

Ny mulighet for bønder som søkte produksjonstilskudd for sent

Del

Departementet har i dag besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjons-tilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019. Inntil eventuelle endringer er fastsatt skal dagens søknadsfrister praktiseres mer fleksibelt.

Tørkeskadet kornåker. Foto: Torbjørn Tandberg
Tørkeskadet kornåker. Foto: Torbjørn Tandberg

Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene med jordbruket tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018. Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er fremforhandlet som følge av tørken.

– Jeg har forståelse for at bønder kan synes at systemet er rigid, og at det er vanskelig å gå glipp av tilskudd fordi man ikke har søkt i tide. Denne sommeren har vært svært krevende for mange bønder og jeg har allerede varslet Stortinget om at jeg vil vurdere endringer i praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd. Tørkesituasjonen og innretningen av avtalen med jordbruket har aktualisert behovet for endringer på dette området sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Departementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjons-tilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019.

Inntil eventuelle endringer i regelverket er fastsatt har departementet bedt Landbruks­direktoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt, slik det også ble gjort i 2017.

Det har vært viktig for meg at en mer fleksibel praktisering skal komme alle som har søkt for sent til gode, ikke bare de som allerede har en dispensasjonssak til behandling. Jeg har fått flere henvendelser fra regjeringspartiene på Stortinget, og fra KrF, som har ytret ønsker om at vi kan se mer fleksibelt på dette i år. Direktoratet har derfor fått i oppdrag å praktisere forvaltningen av ordningen slik at de som søkte for sent i mars nå får en ny sjanse sier Hoksrud.

Bilder

Tørkeskadet kornåker. Foto: Torbjørn Tandberg
Tørkeskadet kornåker. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom