Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny kraft ved 3. kvartal 2017

Del

I tredje kvartal ble Tellenes og Hamnefjell vindkraftverk satt i drift. De har en samlet produksjon på 736 GWh. Større prosjekter som har startet bygging er vindkraftverkene Sørfjord og Midtfjellet 3, og Leikanger vannkraftverk. Ved utgangen av tredje kvartal var 6,5 TWh ny kraftproduksjon under bygging.

I tredje kvartal 2017 ble det samlet fra energimyndighetene gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 13 vannkraftprosjekter med en estimert samlet årlig kraftproduksjon på 167 GWh. OED ga endelig konsesjon til Stokkfjellet vindkraftverk på 90 MW i Selbu kommune som vil bidra med 270 GWh ny vindkraftproduksjon. I løpet av årets tre første kvartaler er det sammenlagt gitt endelig tillatelse til 2,1 TWh ny kraftproduksjon.

I tredje kvartal er det registret satt i drift to nye vindkraftverk og to nye småkraftverk med en samlet årsproduksjon på 776 GWh. Tellenes vindkraftverk med 550 GWh og Hamnefjell vindkraftverk med 186 GWh ble satt i drift, samtidig er det kommet til to nye vindkraftverk under bygging, dette er Sørfjord på 306 GWh og Midtfjellet 3 med produksjon på 136 GWh.

Leikanger vannkraftverk på 77 MW med årsproduksjon på 203 GWh ble også påbegynt i tredje kvartal. Det er registrert totalt 6,5 TWh ny kraftproduksjon som er under bygging, som er på samme nivå som forrige kvartal. Det er nå 17,1 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som utbygd eller under bygging.

I elsertifikatsystemet ble det i tredje kvartal 2017 godkjent 10 nye vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 145 GWh. I tillegg ble Tellenes vindkraftverk godkjent med en årsproduksjon på 550 GWh. Siden oppstarten i 2012 er det godkjent 7,6 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.

Om rapporten

Rapporten Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

Rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 3. kvartal 2017” finner du her.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Fredrik Arnesen, mobil: 416 69 694

Senioringeniør Astri Gillund, telefon: 22 95 93 42

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom